Osobní údaje účastníků akcí pořádaných ÚZIS ČR

Osobní údaje, které jste uvedli v přihlašovacím formuláři, budeme zpracovávat po dobu konání akce a 4 let od jejího skončení za účely splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli. Pokud se jedná o placenou akci, budeme Vaše identifikační, adresní, kontaktní a transakční údaje zpracovávat rovněž za účelem plnění našich právních povinností, zejména povinností vyplývající z daňových a účetních předpisů. Na základě našeho oprávněného zájmu na Vašem informování o dalších našich akcích budeme dále zpracovávat Vaše identifikační údaje a emailovou adresu po dobu 5 let.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (tj. získat informaci, zda a jaké údaje o Vás zpracováváme), jejich opravu, doplnění a výmaz, omezení zpracování Vašich osobních údajů a právo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. V odůvodněném případě můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše údaje, které jsou nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, nebudeme moci vymazat po dobu, po kterou nám tyto předpisy jejich zpracování ukládají.

Pokud jste se přihlásil/a prostřednictvím formuláře Google Forms, byly Vaše údaje předány společnosti Google, Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, která nám tuto službu poskytuje. Tato společnost zpracovává Vaše údaje v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.