Přehled poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

2020

2020/22 Pravá polycytémie

 žádost /  odpověď

2020/21 PCR testy u COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/20 Průběh onemocnění COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/19 Zemřelí v Moravské Třebové

 žádost /  odpověď

2020/18 Odměny ÚZIS

 žádost /  odpověď /  odpověď 2

2020/17 Epidemiologie COVID-19 + odměny ÚZIS

 žádost /  odpověď

2020/16 Pitvy u pacientů s COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/15 Příčiny úmrtí

 žádost /  odpověď

2020/14 Varianty epidemiologických modelů COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/13 Prediktivní modely COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/12 Kódování a reprodukční číslo COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/11 Platy vedoucích zaměstnanců

 žádost /  odpověď

2020/10 Testy na SARS-CoV-2 v Olomouckém kraji

 žádost /  odpověď

2020/09 COVID-19 – data, strategie, prognózy

 žádost /  odpověď

2020/08 Epidemiologický model COVID-19 

 žádost /  odpověď

2020/07 Kolektivní imunita u COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/06 Testy a hospitalizace u COVID-19

 žádost /  odpověď /  odpověď 2

2020/05 Data ÚZIS ČR o pandemii COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/04 Koronavirus a očkování proti chřipce

 žádost /  odpověď

2020/03 Soupis dokumentů o COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/02 Modely a analýzy k posouzení šíření COVID-19

 žádost /  odpověď

2020/01 Výživa novorozenců při propuštění z porodnice

 žádost /  odpověď

2019

2019/09 Invazivní meningokokové onemocnění

 žádost /  odpověď

2019/08 Poruchy autistického spektra

 žádost /  odpověď

2019/07 Seznam poskytovatelů ambulantní péče

 žádost /  odpověď

2019/06 Církevní zdravotnická zařízení

 žádost /  odpověď

2019/05 DRG akutní péče; výkony a náklady zdravotních pojišťoven

 žádost /  odpověď

2019/04 Záznam o využívání údajů v registru osob

 žádost /  odpověď

2019/03 Domácí porody

 žádost /  odpověď

2019/02 IT hardware v ÚZIS ČR

 žádost /  odpověď

2019/01 Úvazky a pracoviště ÚZIS ČR

 žádost /  odpověď

2018

2018/11 Vybrané ordinace ORP Kroměříž

 žádost  odpověď

2018/10 Zemřelí, pitvy v Praze, STČ kraji 2017

 žádost  odpověď

2018/09 SW ServiceDesk

 žádost  odpověď

2018/08 Výživa novorozenců 2017 FN Motol

 žádost  odpověď

2018/07 Výživa novorozenců 2017 VFN Praha

 žádost  odpověď

2018/06 Výživa novorozenců 2017 FN Brno

 žádost  odpověď

2018/05 Elektronické podepisování

 žádost  odpověď

2018/04 Vybrané informace o populaci hl. m. Prahy

 žádost  odpověď

2018/03 Vybrané infekční nemoci, úmrtí

 žádost  odpověď

2018/02 Infekce HPV u mužů

 žádost  odpověď

2018/01 Neionizující záření

 žádost  odpověď

2017

2017/13 DRG – referenční nemocnice

 žádost  odpověď příloha

2017/12 Údaje z výkazu A(MZ)1-01 Dětské domovy a centra

 žádost  odpověď

2017/11 Údaje z výkazu T(MZ) 2-01

 žádost  odpověď

2017/10 Výběr údajů z NRPZS

 žádost  odpověď

2017/09 Nesouhlas s posmrtným odběrem tkání

 žádost  odpověď

2017/08 Vybrané charakteristiky porodů v ČR v roce 2015

 žádost  odpověď

2017/06 Císařský řez

 žádost  odpověď

2017/05 Diabetická noha

 žádost  odpověď

2017/04 Novotvary podle okresů

 žádost  odpověď

2017/03 Vrozené vady dětí do 1 roku; Diabetici

 žádost  odpověď

2017/02 Kloubní náhrady kyčle a kolene

 žádost  odpověď

2017/01 Úmrtnost na vybrané diagnózy, duševní poruchy

 žádost  odpověď

2016

2016/8 Výživa novorozenců při propuštění z porodnice 2000–2015

 žádost  odpověď

2016/7 Četnost diagnostikovaných nemocí dle MKN-10 v roce 2015

 žádost  odpověď

2016/5 Národní registr úrazů

 žádost  odpověď

2016/4 Přístup k údajům v NZIS

 rozhodnutí  rok 2012  rok 2013  rok 2014  rok 2015

2016/3 Dětské domovy a dětská centra

 žádost  odpověď

2016/2 Dostupnost dat NZIS

 žádost od ČTK  odpověď

2016/1 Informace z NRPZS

 žádost  odpověď

2015

2015/4 Údaje z činnosti porodnic

 žádost  odpověď

2015/3 Používání právního informačního systému CODEXIS

 žádost  odpověď

2015/2 Mediální subjekty

 žádost  odpověď

2015/1 Vrozené virové infekce

 žádost  odpověď

2014

2014/2 Elektronické předávání výkazů

 žádost  odpověď

2014/1 Roční výkazy poskytovatele zdravotních služeb

 žádost  odpověď

2013

2013/3 Etický kodex zaměstnanců ÚZIS ČR

 žádost  odpověď

2013/2 Národní zdravotní registry

 žádost  odpověď

2013/1 Informace o ÚZIS ČR

 žádost  odpověď