Návykové látky

Návykové látky


Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2019

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2019

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018

Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2017

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017

Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016

Činnost záchytných stanic v roce 2016

Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2016

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2016

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2016

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015

Činnost záchytných stanic v roce 2015

Činnost záchytných stanic v roce 2014

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015

Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v letech 2014 a 2015

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2013

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie ve Zlínském kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Kraji Vysočina v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Ústeckém kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2013

Činnost záchytných stanic v roce 2013

Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2013

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2012

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Ústeckém kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Pardubickém kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007–2011

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2003–2012

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2012

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2012

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2011

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007–2010

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2002–2011

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2011

Činnost záchytných stanic v roce 2011

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2011

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2011

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2010

Infekční nemoci u uživatelů drog v ČR v letech 2001–2010

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959

Činnost záchytných stanic v letech 1989–2010

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2010

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2010

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2010

Výskyt pohlavních nemocí u injekčních uživatelů drog v ČR v letech 2000-2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2009

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2008

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2008

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2007

Údaje v Registru substituční léčby - rok 2007

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2006

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2006

Údaje v Registru substituční léčby - rok 2006

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2005

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2005

Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení, poskytujících ošetření pacientům užívajícím psychoaktivní látky

Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení, poskytujících ošetření pacientům užívajícím psychoaktivní látky

Údaje v Registru substituční léčby k 30.6.2004

Hospitalizovaní na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami v lůžkových psychiatrických zařízeních v České republice v roce 2001

Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení, poskytujících ošetření pacientům užívajícím psychoaktivní látky

Údaje v Registru substituční léčby k 30.6.2003

Pacienti užívající psychoaktivní látky léčení v ambulantních AT pracovištích Karlovarského kraje v roce 2002

Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení poskytujících péči pacientům užívajícím psychoaktivní látky v Jihomoravském kraji v roce 2002

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy