Psychiatrie

Psychiatrie (obecně)


Psychiatrická péče 2022

Psychiatrická péče 2021

Stručný přehled činnosti oboru psychiatrie za období 2007–2020

Psychiatrická péče 2020

Psychiatrická péče 2019

Psychiatrická péče 2018

Psychiatrická péče 2017

Psychiatrická péče 2016

Psychiatrická péče 2015

Psychiatrická péče 2014

Psychiatrická péče 2013

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2013

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie ve Zlínském kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Kraji Vysočina v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Ústeckém kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2013

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2012

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Ústeckém kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Pardubickém kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Psychiatrická péče 2012

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie ve Zlínském kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Kraji Vysočina v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2012

Psychiatrická péče 2011

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie ve Zlínském kraji v roce 2011

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Kraji Vysočina v roce 2011

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2011

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2011

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2011

Pacienti s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji hospitalizovaní s psychiatrickou diagnózou v roce 2010

Pacienti s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina hospitalizovaní s psychiatrickou diagnózou v roce 2010

Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní s psychiatrickou diagnózou v roce 2010

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení ve Zlínském kraji v roce 2010

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2010

Psychiatrická péče 2010

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2010

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2010

Psychiatrická péče 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2009

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008

Psychiatrická péče 2008

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2008

Psychiatrická péče 2007

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2007

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006

Psychiatrická péče 2006

Psychiatrie vč. AT - návykových nemoci a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006

Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2006

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2006

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2006

Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2006

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005

Psychiatrie vč. AT a sexuologie činnost v Pardubickém kraji v roce 2005

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005

Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2005

Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2005

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005

Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2005

Psychiatrická péče 2005

Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost ve Zlínském kraji v roce 2005

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2005

Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2005

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2005

Psychiatrická péče 2004

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Činnost oboru psychiatrie 2004

Činnost oboru psychiatrie 2003

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních v ČR v roce 2003

Činnost oboru psychiatrie 2002

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2002

Činnost oboru psychiatrie (vč. sexuologie a AT péče) v roce 2001

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1999

Činnost oboru psychiatrie v roce 2000

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2000

Činnost oboru psychiatrie v roce 1998

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1995 a 1996

Činnost oboru psychiatrie v roce 1997

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1997

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1998

Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v r. 2001

Činnost oboru psychiatrie, včetně sexuologie a AT péče v Plzeňském kraji v l. 2000 a 2001

Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002

Činnost oboru psychiatrie, včetně sexuologie a AT péče v Plzeňském kraji v roce 2002

Ambulantní psychiatrická péče v Ústeckém kraji v roce 2002

Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003

Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Karlovarském kraji v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Pardubickém kraji v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v roce 2003 ve Středočeském kraji

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost ve Zlínském kraji v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004

Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2004

Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2004

Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2004

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2004

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004

Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2004

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2004

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004

Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost ve Zlínském kraji v roce 2004

Psychiatrická péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Psychiatrická péče 2002

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2002

Psychiatrická péče 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Psychiatrická péče 2000

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000