Aktuality

Nabídka zaměstnání: pracovník pro komunikaci s odbornou veřejností

Publikováno: 23. 11. 2020

Máte zkušenosti v administrativě, jste komunikativní a rád/ráda se učíte nové věci? Zajímá vás zdravotnictví, informatika a statistika? Pokud ano, pak možná hledáme právě vás. Sbíráme a zpracováváme statistická data pro zkvalitnění našeho zdravotnictví a aktuálně hledáme pro náš tým do Oddělení komunikace a vztahů s veřejností novou kolegyni/nového kolegu na pozici vedení agendy komunikace s odbornou veřejností.

Volné kapacity nemocnic pro pacienty s COVID-19 ve formátu otevřených dat

Publikováno: 22. 11. 2020

Informace o volných kapacitách lůžkové péče pro hospitalizované pacienty s pozitivním výsledkem testu na onemocnění COVID-19 zveřejňuje ÚZIS ČR pravidelně od října 2020. Tato data jsou nyní dostupná ve formátu otevřených dat, a to zpětně pro období „první“ vlny (duben a květen 2020) i „druhé vlny“ (říjen 2020 až současnost).

Sledování a hodnocení epidemie COVID-19 pomocí Protiepidemického systému ČR (PES)

Publikováno: 18. 11. 2020

Aktuální epidemiologická situace související s onemocněním COVID-19 je od 18. 11. 2020 mapována prostřednictvím Protiepidemického systému ČR (PES), na jehož tvorbě se pod garancí MZ ČR podíleli odborníci ze státní správy a akademické sféry. Na tzv. index rizika, který je počítán z několika epidemiologických ukazatelů, je navázána série opatření podle vážnosti aktuální situace.

Nabídka zaměstnání: UX designer

Publikováno: 9. 11. 2020

ÚZIS ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici UX designer.

Nabídka zaměstnání: frontend developer

Publikováno: 9. 11. 2020

ÚZIS ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici frontend developer.

Nabídka zaměstnání: tester

Publikováno: 9. 11. 2020

ÚZIS ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici tester.

Nabídka zaměstnání: pracovník hospodářské správy / majetkový referent

Publikováno: 8. 11. 2020

ÚZIS ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovník hospodářské správy / majetkový referent.

Nabídka zaměstnání: správce aplikací

Publikováno: 5. 11. 2020

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici správce aplikací. Hlavní náplní práce bude údržba, řešení uživatelských požadavků, nastavování parametrů, testování aplikací a tvorba dokumentace vytvořených oddělením IT vývoje v ustáleném prostředí Národních zdravotních registrů, příležitostně exe aplikací, ve Visual Studiu. Součástí bude i analyzování požadavků, jejich následné otestování a tvorba dokumentace.

Nabídka zaměstnání: projektový administrátor – pracovník klientské podpory

Publikováno: 27. 10. 2020

Pro oddělení rozvoje systémů hledáme kolegy/kolegyně na pozici projektového administrátora za účelem řízení a analytického rozvoje v oblasti informačních systémů rezortu zdravotnictví, zejména klinických registrů.

Metodické upřesnění vyplňování položek v modulu novorozenec Národním regsitru reprodukčního zdraví

Publikováno: 22. 10. 2020

Metodické upřesnění vyplňování položek v modulu novorozenec Národním regsitru reprodukčního zdraví

Místa nákazy koronavirem v Česku

Publikováno: 21. 10. 2020

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) nedopatřením odeslal nedopracovanou tabulku Echu24.cz s nevalidními daty.

Aktuální a správná data jsou tato.

Seminář Kategorizace zdravotnických prostředků

Publikováno: 12. 10. 2020

Dne 8. 10. 2020 se konal odborný seminář na téma Kategorizace zdravotnických prostředků. Vzhledem k současným protiepidemickým opatřením proběhl distančně elektronickou formou prostřednictvím telekonferenčního spojení (realizovaného v MS Teams) a v omezeném časovém rozsahu 9:30–12:30 hod.

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2019

Publikováno: 30. 9. 2020

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 13). V posledních letech je do NKR ročně vkládáno cca 8 300 až 8 500 kardiochirurgických operací. Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné.

Oznámení o vydání Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

Publikováno: 25. 9. 2020

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí sdělením ČSÚ č. 377/2020 Sb. (v částce 152) s účinností od 1. října 2020 Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).

Posunutí termínu zahájení ostrého provozu ISLPZ pod Jednotnou technologickou platformou na 1. 11. 2020 a upravený harmonogram přechodného období

Publikováno: 24. 9. 2020

Spuštění ostrého provozu IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg) bylo z technických důvodů posunuto na 1. 11. 2020. Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Aktualizace materiálů v souvislosti se spuštěním IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg) k 1. 11. 2020

Publikováno: 18. 9. 2020

K 1. 11. 2020 dochází ke spuštění registru ISLPZ v eReg. Pro tento účel byly vystaveny kompletní podklady nezbytné k zahájení provozu registru. K dispozici aktuálně uveřejňujeme:

Počty nových případů onemocnění COVID-19 nadále rostou, zpomalení šíření epidemie závisí na zodpovědném přístupu každého občana

Publikováno: 17. 9. 2020

Šíření epidemie onemocnění COVID-19 v celorepublikovém měřítku nadále pokračuje. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se nyní onemocnění šíří rychleji. Dodržováním základních hygienických pravidel a preventivními opatřeními, jako jsou roušky, je možné riziko exponenciálního šíření koronaviru výrazně snížit.

Nabídka zaměstnání: databázový administrátor

Publikováno: 16. 9. 2020

ÚZIS ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici databázový administrátor.

Tisková zpráva ÚZIS ČR ke zveřejňování reprodukčního čísla („čísla R“)

Publikováno: 14. 9. 2020

ÚZIS ČR a MZ ČR pravidelně hodnotí vývoj epidemie v cca 150 parametrech a jedním z nich je i efektivní reprodukční číslo, tzv. „číslo R“. Tato hodnota však zdaleka není jednoznačně interpretovatelná, hodnocení vyžaduje zohlednit více ukazatelů. Je to víceméně kvalitativní parametr ukazující na potenciální vývoj trendu, nikoli na samotnou kvantitu vývoje a na strukturu populace nakažených. Odhad R je také silně závislý na objemu prováděných testů a jejich strategii. Vzhledem k nejasnostem a spekulacím, které se na konci minulého týdne objevily v médiích, uvádíme, že ÚZIS toto číslo pro orientační účely nadále průběžně počítá.

Několik regionů je nově v oranžovém stupni pohotovosti, nejvýznamnějším ohniskem zůstává Praha

Publikováno: 11. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s covid-19 a aktualizovalo mapu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Mezi oranžové okresy, které značí počínající komunitní přenos, se nově zařadil Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. Ve stejné barvě zůstává i nadále Praha. Zvýšil se také počet zelených okresů, kde je výskyt nákazy bez komunitního šíření.

eŽádanka na vyšetření COVID-19 – podpora pro poskytovatele zdravotních služeb

Publikováno: 9. 9. 2020

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, rádi bychom vás upozornili na aktualizované pokyny týkající se eŽádanky COVID-19.

Vysvětlení k vyplňování položek Délka I. a II. doby porodní – NRRZ, modul Rodičky

Publikováno: 2. 9. 2020

Délka porodu: OBECNĚ: Probíhá-li porod, pak musel někdy začít a uveden by měl být nejlepší možný údaj podle okolností. Lékař se vždy má zeptat na počátek pravidelné děložní činnosti a uvést nejlepší zjistitelný údaj ve vztahu k aktuálnímu porodnickému nálezu = nemůže tedy být rodička, která rodí a nemá uveden žádný začátek porodu.

Konference KlasifiKon 2020

Publikováno: 1. 9. 2020

Pátý ročník konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech a jejich použití v českém zdravotnictví, který bude zaměřen na klasifikace a terminologie vzácných onemocnění, sběr dat o vzácných onemocněních a související epidemiologické analýzy.

Obce dostanou důležitá zdravotnická data o COVID-19, SMO a MZ se dohodly na spolupráci

Publikováno: 26. 8. 2020

Obce jsou důležitými subjekty ve zvládání současné pandemie koronaviru. Dosud však starostům chyběly klíčové statistické informace o nakažených a epidemiologické situaci. To se díky dohodě Ministerstva zdravotnictví a Svazu měst a obcí mění. Obě strany podepsaly pro stvrzení spolupráce memorandum, které posiluje roli obcí ve zdravotnické oblasti.

Předčasný porod mohou lékaři předpovědět

Publikováno: 25. 8. 2020

Pouhých 45 minut stačí lékařům k odhalení rizika předčasného porodu. Unikátní projekt Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP poprvé v ČR nabízí nastávajícím maminkám lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Projekt realizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou VFN a 1. LF UK Praha, kde bude vyšetřena více než tisícovka žen s rizikem předčasného porodu z celé ČR.

Štíhlejší IDRR na startu vývoje

Publikováno: 19. 8. 2020

Práce na softwarové části základní IT infrastruktury českého elektronického zdravotnictví by měly brzy začít. Dosavadní elektronické projekty stály v českém zdravotnictví bez pevného ukotvení jako domy ve městě bez silnic, vodovodu a kanalizace. To může IDRR změnit.

Elektronizace v ČR ve světle návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví

Publikováno: 5. 8. 2020

V úterý 4. srpna 2020 od 13:00 hodin se konal v Senátu PČR kulatý stůl na téma „Elektronizace v ČR ve světle připravovaného zákona o elektronizaci zdravotnictví“, organizovaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy VZSP doc. MUDr. Petra Koliby, CSc.

Interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy

Publikováno: 4. 8. 2020

Interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy (RTBC) je nový webový nástroj, který odborné i laické veřejnosti umožňuje získat přehled o stavu onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou z různých pohledů. V současné chvíli nástroj zpřístupňuje data za období 2000–2019.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti, všechny okresy v ČR jsou nyní bez rizika komunitního přenosu

Publikováno: 3. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, devět z nich je zelených, bez rizika komunitního přenosu. Stupně pohotovosti budou zveřejňovány týdně pro jednotlivé okresy ČR.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2019

Publikováno: 31. 7. 2020

Publikace je výběrem nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů TBC a jiných mykobakterióz v ČR.

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s COVID-19

Publikováno: 27. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě – Národní zdravotnický informační portál spuštěn

Publikováno: 23. 7. 2020

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky informační portál, jehož primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde nalezne důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí českého zdravotnictví.

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2018

Publikováno: 15. 7. 2020

Publikace „Hospitalizovaní v nemocnicích ČR“ patří do řady „Zdravotnická statistika“, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Tato publikace prezentuje data za hospitalizované pacienty v ČR na všech odděleních nemocnic, a to včetně nemocnic fakultních i nemocnic následné péče.

Videozáznam z tiskové konference MZ ČR a ÚZIS ČR k průběžnému hodnocení vývoje epidemie COVID-19

Publikováno: 7. 7. 2020

Videozáznam a prezentace z tiskové konference Ministerstva zdravotnictví k průběžnému hodnocení vývoje epidemie COVID-19 v lokálních ohniscích nákazy, zejména na Karvinsku.

Příspěvek ÚZIS ČR k vzdělávacímu semináři MEDSOFT 2020

Publikováno: 23. 6. 2020

Již 32. ročník odborného semináře MEDSOFT se konal 16. června 2020 v Lékařském domě v Praze. Program akce umožňující setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství letos obohatilo i několik příspěvků z dílny ÚZIS ČR.

Nabídka zaměstnání: programátor

Publikováno: 23. 6. 2020

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici Programátor v programovacím jazyku ASP.NET MVC, C# a MS SQL databázích.

Nové povinné položky v NRRZ – modul rodiček

Publikováno: 18. 6. 2020

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás upozornili, že pro porody od 1. 7. 2020 bude registr vyžadovat vyplnění položky Délka I. doby porodní (rdelka1) nejen u vaginálních porodů, ale nově také i u porodů císařským řezem za porodu plánovaných a za porodu akutních. Dále bude nově vyžadováno vyplnění položky Délka II. doby porodní (rdelka2) u vaginálních porodů. U všech porodů (vaginálních i per SC) bude vyžadováno vyplnění položky Indukce – indikace (rind).

Prioritou je včasný záchyt lokálních ohnisek infekce COVID-19

Publikováno: 11. 6. 2020

Epidemie koronaviru byla v celorepublikovém měřítku potlačena. Hygienici nyní řeší několik lokálních ohnisek nákazy, která jsou pod kontrolou. Právě včasný záchyt lokálních ohnisek je nyní pro Ministerstvo zdravotnictví absolutní priorita. Velmi pozitivní jsou aktuální čísla vyléčených, kterých je již 72,4 % ze všech pozitivně diagnostikovaných osob.

RD-CODE Multistakeholder Workshop 2020

Publikováno: 29. 5. 2020

Ve dnech 22.–23.6.2020 se uskuteční Mezinárodní workshop k projektu RD-CODE. Workshop proběhne v hybridní (v ČR možnost osobní účasti, zahraniční hosté virtuálně) podobě. Zájemci z ČR se mohou registrovat pomocí registračního formuláře.

Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již 66 % nakažených. Prioritou je nyní včasný záchyt lokálních ohnisek infekce

Publikováno: 22. 5. 2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře. Sledování dopadu rozvolňování opatření neukazuje na žádné plošné negativní jevy. Vlna rozvolnění 11. května se na křivce epidemie neprojevila. Prioritou je nyní spuštění systému včasného varování a především včasný záchyt lokálních ohnisek infekce. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR klesl na hodnotu 2,3 %. Z nemoci COVID-19 se uzdravilo již 66 % nakažených osob.

Archiv