Aktuality

Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19 (aktualizace)

Publikováno: 21. 1. 2021

(Aktualizace 21. 1. 2021) V lednu 2020 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19, následně byl uvolněn další kód U07.2 (pro případy bez laboratorního potvrzení). ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého vydání MKN-10 s těmito kódy v březnu (resp. květnu u U07.2). Pro potřeby identifikace případů negativně testovaných na COVID-19 při poskytování zdravotních služeb byl v ČR zaveden kód U69.75 Podezření na COVID-19. V září 2020 vydala WHO další mimořádnou aktualizaci se zařazením nových kódů U08-U10 pro vyznačení stavů, které vznikly v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tyto kódy byly do českého vydání MKN-10 zařazeny s platností od roku 2021. Vzhledem k tomu, že podle harmonogramu tvorby klasifikace CZ-DRG tato nebyla upravena pro specifické zařazování pomocí těchto nových kódů, mohou být tyto kódy pro vykazování akutní lůžkové péče použity pouze na pozici VDG.

Doplněný metodický pokyn k vyplňování položek Délka I. a II. doby porodní, Ukončení per SC

Publikováno: 20. 1. 2021

Doplnění Metodiky NZIS, Národní registr reprodukčního zdraví, RODIČKY, verze 034_20201022 – platná od 22. 10. 2020. Toto „doplnění“ nepřináší žádné změny obsahu hlášení, povinně či nepovinně sbíraných údajů ani změnu vstupních kontrol. Jedná se pouze o rozšíření popisu výše uvedených položek, verze pokynů 034_20201022 zůstává nadále v platnosti.

Nabídka zaměstnání: full-stack developer

Publikováno: 18. 1. 2021

Pro webstudio hledáme nového kolegu/kolegyni na pracovní pozici full-stack developer.

Zapisování výsledků provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 do Informačního systému infekčních nemocí ISIN

Publikováno: 14. 1. 2021

Metodický návod k zaznamenání provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 v systému ISIN.

Nabídka zaměstnání: správce ICT

Publikováno: 8. 1. 2021

Pro oddělení IT administrace hledáme kolegy/kolegyně na pozici správce ICT, kteří mají chuť nám pomoci se správou IT infrastruktury. Hlavní náplní práce bude správa a konfigurace serverů, služeb softwaru (Windows v doméně, aplikační software), podpora uživatelů a administrace souvisejících systémů a služeb.

Nabídka zaměstnání: referent oddělení sběru dat

Publikováno: 7. 1. 2021

Pro oddělení sběru a zpracování dat hledáme nové kolegyně/kolegy na pracovní pozici referent oddělení sběru dat.

Konference KlasifiKon 2020

Publikováno: 6. 1. 2021

Dne 2. 12. 2020 proběhl 5. ročník konference Klasifikon 2020. Akce byla pořádána v rámci projektu NCMNK – Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace pod záštitou Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení technického, České asociace pro vzácná onemocnění, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k epidemiologické situaci byl původní záměr konat akci prezenčně změněn na distanční formu, a to za pomoci platformy Microsoft Teams.

Spuštění IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou eReg

Publikováno: 5. 1. 2021

K 1. 11. 2020 byl registr IS LPZ převeden pod jednotnou technologickou platformu. V souvislosti s tím došlo ke 31. 12. 2020 k vypnutí starého IS LPZ.

Aktualizovaný číselník MKN-10 a nové kódy pro úmrtí v souvislosti s COVID-19

Publikováno: 4. 1. 2021

K 1. 1. 2021 proběhla aktualizace číselníku diagnóz MKN-10. Aktuální podoba číselníku je k dispozici v dokumentaci k IS LPZ nebo v datovém rozhraní https://www.dastacr.cz/dasta/nclp_data/ds_UZIS/DgProKontroluLpz.xml.

Lékárenská péče 2019

Publikováno: 21. 12. 2020

Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb k 31. 12. 2019) 2 749 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 220 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2019 připadalo v průměru 4 218 obyvatel (bez OOVL). Zařízení za loňský rok přijala více než 74,1 mil. receptů a téměř 3,9 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 6,93 receptů a 0,36 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 769 Kč. Celková částka za doplatky léků činila 8,48 mld. Kč, následně byla zdravotními pojišťovnami vybraným skupinám pacientů vrácena z doplatků částka 776,0 mil. Kč. Celkové tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky činily 91,97 mld. Kč.

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2019

Publikováno: 21. 12. 2020

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. V roce 2019 bylo identifikováno 42 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 133 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

Publikováno: 10. 12. 2020

Dne 27. listopadu 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR v částce 191 zveřejněna vyhláška č. 466/2020 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2021.

Nabídka zaměstnání: PR manažer pro vztahy s médii a s veřejností

Publikováno: 7. 12. 2020

Máte mediální zkušenosti a ovládáte mediální dovednosti? Umíte zpřístupňovat, vysvětlovat a interpretovat složité informace? Zajímá vás zdravotnictví, informatika a statistika? Pokud ano, pak možná hledáme právě vás. Sbíráme a zpracováváme statistická data pro zkvalitnění našeho zdravotnictví a aktuálně hledáme pro náš tým novou kolegyni / nového kolegu na pozici PR manažer pro vztahy s médii a s veřejností.

Novotvary 2017

Publikováno: 7. 12. 2020

Podrobná publikace o incidenci onkologických onemocnění v ČR v roce 2017 podle dat Národního onkologického registru.

Aktualizace českého překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Publikováno: 3. 12. 2020

U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, který každoročně připadá na 3. prosince, představují odborníci z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a z Univerzity Karlovy druhé aktualizované české vydání publikace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).

Volné kapacity nemocnic pro pacienty s COVID-19 ve formátu otevřených dat

Publikováno: 22. 11. 2020

Informace o volných kapacitách lůžkové péče pro hospitalizované pacienty s pozitivním výsledkem testu na onemocnění COVID-19 zveřejňuje ÚZIS ČR pravidelně od října 2020. Tato data jsou nyní dostupná ve formátu otevřených dat, a to zpětně pro období „první“ vlny (duben a květen 2020) i „druhé vlny“ (říjen 2020 až současnost).

Sledování a hodnocení epidemie COVID-19 pomocí Protiepidemického systému ČR (PES)

Publikováno: 18. 11. 2020

Aktuální epidemiologická situace související s onemocněním COVID-19 je od 18. 11. 2020 mapována prostřednictvím Protiepidemického systému ČR (PES), na jehož tvorbě se pod garancí MZ ČR podíleli odborníci ze státní správy a akademické sféry. Na tzv. index rizika, který je počítán z několika epidemiologických ukazatelů, je navázána série opatření podle vážnosti aktuální situace.

Metodické upřesnění vyplňování položek v modulu novorozenec Národním regsitru reprodukčního zdraví

Publikováno: 22. 10. 2020

Metodické upřesnění vyplňování položek v modulu novorozenec Národním regsitru reprodukčního zdraví

Místa nákazy koronavirem v Česku

Publikováno: 21. 10. 2020

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) nedopatřením odeslal nedopracovanou tabulku Echu24.cz s nevalidními daty.

Aktuální a správná data jsou tato.

Seminář Kategorizace zdravotnických prostředků

Publikováno: 12. 10. 2020

Dne 8. 10. 2020 se konal odborný seminář na téma Kategorizace zdravotnických prostředků. Vzhledem k současným protiepidemickým opatřením proběhl distančně elektronickou formou prostřednictvím telekonferenčního spojení (realizovaného v MS Teams) a v omezeném časovém rozsahu 9:30–12:30 hod.

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2019

Publikováno: 30. 9. 2020

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 13). V posledních letech je do NKR ročně vkládáno cca 8 300 až 8 500 kardiochirurgických operací. Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné.

Oznámení o vydání Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

Publikováno: 25. 9. 2020

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí sdělením ČSÚ č. 377/2020 Sb. (v částce 152) s účinností od 1. října 2020 Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).

Posunutí termínu zahájení ostrého provozu ISLPZ pod Jednotnou technologickou platformou na 1. 11. 2020 a upravený harmonogram přechodného období

Publikováno: 24. 9. 2020

Spuštění ostrého provozu IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg) bylo z technických důvodů posunuto na 1. 11. 2020. Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Aktualizace materiálů v souvislosti se spuštěním IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg) k 1. 11. 2020

Publikováno: 18. 9. 2020

K 1. 11. 2020 dochází ke spuštění registru ISLPZ v eReg. Pro tento účel byly vystaveny kompletní podklady nezbytné k zahájení provozu registru. K dispozici aktuálně uveřejňujeme:

Počty nových případů onemocnění COVID-19 nadále rostou, zpomalení šíření epidemie závisí na zodpovědném přístupu každého občana

Publikováno: 17. 9. 2020

Šíření epidemie onemocnění COVID-19 v celorepublikovém měřítku nadále pokračuje. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se nyní onemocnění šíří rychleji. Dodržováním základních hygienických pravidel a preventivními opatřeními, jako jsou roušky, je možné riziko exponenciálního šíření koronaviru výrazně snížit.

Nabídka zaměstnání: databázový administrátor

Publikováno: 16. 9. 2020

ÚZIS ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici databázový administrátor.

Tisková zpráva ÚZIS ČR ke zveřejňování reprodukčního čísla („čísla R“)

Publikováno: 14. 9. 2020

ÚZIS ČR a MZ ČR pravidelně hodnotí vývoj epidemie v cca 150 parametrech a jedním z nich je i efektivní reprodukční číslo, tzv. „číslo R“. Tato hodnota však zdaleka není jednoznačně interpretovatelná, hodnocení vyžaduje zohlednit více ukazatelů. Je to víceméně kvalitativní parametr ukazující na potenciální vývoj trendu, nikoli na samotnou kvantitu vývoje a na strukturu populace nakažených. Odhad R je také silně závislý na objemu prováděných testů a jejich strategii. Vzhledem k nejasnostem a spekulacím, které se na konci minulého týdne objevily v médiích, uvádíme, že ÚZIS toto číslo pro orientační účely nadále průběžně počítá.

Několik regionů je nově v oranžovém stupni pohotovosti, nejvýznamnějším ohniskem zůstává Praha

Publikováno: 11. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s covid-19 a aktualizovalo mapu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Mezi oranžové okresy, které značí počínající komunitní přenos, se nově zařadil Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. Ve stejné barvě zůstává i nadále Praha. Zvýšil se také počet zelených okresů, kde je výskyt nákazy bez komunitního šíření.

eŽádanka na vyšetření COVID-19 – podpora pro poskytovatele zdravotních služeb

Publikováno: 9. 9. 2020

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, rádi bychom vás upozornili na aktualizované pokyny týkající se eŽádanky COVID-19.

Vysvětlení k vyplňování položek Délka I. a II. doby porodní – NRRZ, modul Rodičky

Publikováno: 2. 9. 2020

Délka porodu: OBECNĚ: Probíhá-li porod, pak musel někdy začít a uveden by měl být nejlepší možný údaj podle okolností. Lékař se vždy má zeptat na počátek pravidelné děložní činnosti a uvést nejlepší zjistitelný údaj ve vztahu k aktuálnímu porodnickému nálezu = nemůže tedy být rodička, která rodí a nemá uveden žádný začátek porodu.

Obce dostanou důležitá zdravotnická data o COVID-19, SMO a MZ se dohodly na spolupráci

Publikováno: 26. 8. 2020

Obce jsou důležitými subjekty ve zvládání současné pandemie koronaviru. Dosud však starostům chyběly klíčové statistické informace o nakažených a epidemiologické situaci. To se díky dohodě Ministerstva zdravotnictví a Svazu měst a obcí mění. Obě strany podepsaly pro stvrzení spolupráce memorandum, které posiluje roli obcí ve zdravotnické oblasti.

Předčasný porod mohou lékaři předpovědět

Publikováno: 25. 8. 2020

Pouhých 45 minut stačí lékařům k odhalení rizika předčasného porodu. Unikátní projekt Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP poprvé v ČR nabízí nastávajícím maminkám lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Projekt realizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou VFN a 1. LF UK Praha, kde bude vyšetřena více než tisícovka žen s rizikem předčasného porodu z celé ČR.

Štíhlejší IDRR na startu vývoje

Publikováno: 19. 8. 2020

Práce na softwarové části základní IT infrastruktury českého elektronického zdravotnictví by měly brzy začít. Dosavadní elektronické projekty stály v českém zdravotnictví bez pevného ukotvení jako domy ve městě bez silnic, vodovodu a kanalizace. To může IDRR změnit.

Elektronizace v ČR ve světle návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví

Publikováno: 5. 8. 2020

V úterý 4. srpna 2020 od 13:00 hodin se konal v Senátu PČR kulatý stůl na téma „Elektronizace v ČR ve světle připravovaného zákona o elektronizaci zdravotnictví“, organizovaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy VZSP doc. MUDr. Petra Koliby, CSc.

Interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy

Publikováno: 4. 8. 2020

Interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy (RTBC) je nový webový nástroj, který odborné i laické veřejnosti umožňuje získat přehled o stavu onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou z různých pohledů. V současné chvíli nástroj zpřístupňuje data za období 2000–2019.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti, všechny okresy v ČR jsou nyní bez rizika komunitního přenosu

Publikováno: 3. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, devět z nich je zelených, bez rizika komunitního přenosu. Stupně pohotovosti budou zveřejňovány týdně pro jednotlivé okresy ČR.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2019

Publikováno: 31. 7. 2020

Publikace je výběrem nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů TBC a jiných mykobakterióz v ČR.

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s COVID-19

Publikováno: 27. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě – Národní zdravotnický informační portál spuštěn

Publikováno: 23. 7. 2020

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky informační portál, jehož primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde nalezne důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí českého zdravotnictví.

Videozáznam z tiskové konference MZ ČR a ÚZIS ČR k průběžnému hodnocení vývoje epidemie COVID-19

Publikováno: 7. 7. 2020

Videozáznam a prezentace z tiskové konference Ministerstva zdravotnictví k průběžnému hodnocení vývoje epidemie COVID-19 v lokálních ohniscích nákazy, zejména na Karvinsku.

Archiv