Aktuality

Lékaři se připravují na spuštění nového programu časného záchytu nádorů plic 

Publikováno: 22. 9. 2021

Rakovina plic je dlouhou dobu bez projevů a pacienti většinou přicházejí už ve stadiu, kdy se nádor nedá operovat. Řešením, jak situaci zlepšit je odhalit nádor včas. Před spuštěním je nový organizovaný program, který bude zahájen v lednu 2022. Již nyní se připravují na jeho spuštění odborníci z řad praktických a plicních lékařů a radiologů. Cílem programu časného záchytu rakoviny plic je aktivně vyhledávat rizikové pacienty, u kterých se provede screeningové vyšetření pomocí výpočetní tomografie (CT) s nízkou dávkou záření. Vyšetření není nijak náročné a už během několika minut dokáže odhalit nádor. Praktičtí lékaři budou oslovovat současné nebo bývalé kuřáky od 55 do 74 let. V České republice se předpokládá přibližně 500 000 osob, které jsou vhodnými kandidáty na zapojení do programu.

Nabídka zaměstnání: programátor 

Publikováno: 7. 9. 2021

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici programátor v programovacím jazyku ASP.NET MVC, C# a MS SQL databázích. Hlavní náplní práce bude tvorba webových aplikací v ustáleném prostředí Národních zdravotních registrů, příležitostně exe aplikací, v aplikaci Visual Studio. Součástí práce bude i analyzování požadavků, jejich následné otestování a tvorba dokumentace v českém jazyce.

Nabídka zaměstnání: správce – tester aplikací 

Publikováno: 7. 9. 2021

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici správce – tester aplikací. Hlavní náplní práce bude údržba, řešení uživatelských požadavků, nastavování parametrů, testování aplikací a tvorba dokumentace vytvořených oddělením IT vývoje v ustáleném prostředí Národních zdravotních registrů, příležitostně exe aplikací, ve Visual Studiu. Součástí bude i analyzování požadavků, jejich následné otestování a tvorba dokumentace v českém jazyce.

Průběžné výsledky statistických šetření o platech a mzdách v resortu zdravotnictví za období 2020 až 1. čtvrtletí 2021 

Publikováno: 3. 9. 2021

Zpráva shrnuje průběžné výsledky statistických šetření ÚZIS ČR zaměřených na kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v různých segmentech lůžkové péče. Data za rok 2020 byla doplněna mimořádným sběrem shrnujícím trendy za první čtvrtletí roku 2021.

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2019 

Publikováno: 30. 8. 2021

Publikace „Hospitalizovaní v nemocnicích ČR“ patří do řady „Zdravotnická statistika“ a prezentuje data za hospitalizované pacienty v ČR na všech odděleních nemocnic, a to včetně nemocnic fakultních i nemocnic následné péče. Zdroj dat pro tuto publikaci představuje Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), který navazuje na informační systém Hospitalizace provozovaný od roku 1960. Vstupním formulářem je Hlášení hospitalizace. Vyplňování a zpracování hlášení se řídí metodikou Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2019 

Publikováno: 27. 8. 2021

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Tento dokument představuje kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2019 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2019.

Vzácná onemocnění mluví česky 

Publikováno: 10. 8. 2021

Mezinárodní konsorcium Orphanet spustilo českou mutaci francouzského webového portálu o vzácných onemocněních. Portál je určen jak specialistům na vzácná onemocnění jakožto důležitý zdroj odborných informací, tak pacientům, kteří hledají odborníka specializujícího se na vhodnou léčbu, nebo hledají pacientskou organizaci, kde mohou najít tolik potřebnou podporu. Česká verze portálu zvýší použitelnost Orphanetu v českém prostředí a usnadní život lékařům i pacientům se vzácnými onemocněními.

Linka 1221 – pomoc s očkováním, certifikáty a cestovními náležitostmi 

Publikováno: 21. 7. 2021

Ohledně problémů s certifikáty a s příjezdovými formuláři se obracejte na bezplatnou linku Ministerstva zdravotnictví ČR 1221. Ze zahraničí volejte na číslo +420 226 20 1221. Linka s 350 operátory je vám k dispozici denně včetně víkendů od 8 do 19 hodin.

Nabídka zaměstnání: PR manažer pro vztahy s médii a s veřejností, juniorská pozice 

Publikováno: 12. 7. 2021

Umíte zpřístupňovat, vysvětlovat a interpretovat složité informace? Zajímá vás zdravotnictví, informatika a statistika? Pokud ano, pak možná hledáme právě vás. Sbíráme a zpracováváme statistická data pro zkvalitnění našeho zdravotnictví a aktuálně hledáme pro náš tým novou kolegyni/nového kolegu na pozici PR manažer pro vztahy s médii a s veřejností, juniorská pozice.

Červenec – měsíc zhoubných novotvarů kosti, kloubu a chrupavky 

Publikováno: 1. 7. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik zhoubných novotvarů kosti, kloubu a chrupavky (C40–C41), kterým je každoročně věnován měsíc červenec.

COVID-19 byl vloni druhou nejčastější příčinou smrti 

Publikováno: 30. 6. 2021

V roce 2020 zemřelo 129 289 obyvatel Česka, uvedl Český statistický úřad na společné online tiskové konferenci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ve středu 30. června 2021. Ve srovnání s rokem 2019 byl počet zemřelých vyšší o bezmála 17 tisíc, což představovalo 15% meziroční nárůst, který nepochybně souvisí s epidemií COVID-19.

Příčiny úmrtí v roce 2020 – tisková konference 

Publikováno: 28. 6. 2021

Zveme vás na společnou online tiskovou konferenci Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR s názvem Příčiny úmrtí v roce 2020.

Nabídka zaměstnání: tester 

Publikováno: 10. 6. 2021

Jsi tester a máš zkušenosti v oboru testování? Nelekneš se automatizace ani PHP? Tak přesně tebe hledáme! Přidej se k nám, dostaneš příležitost pracovat na projektech, na které jinde nenarazíš.

Světový den boje proti nádorům mozku 

Publikováno: 7. 6. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje proti nádorům mozku, který již tradičně připadá na 8. června, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Oprava validační kontroly Apgar skóre

Publikováno: 7. 6. 2021

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že byla opravena validační kontrola Apgar skóre. Nyní můžete poslat záznamy za rok 2020 do Národního registru reprodukčního zdraví, které nebyly průchozí přes tuto kontrolu. Děkujeme moc za spolupráci.

Aktuální informace k portálu ocko.uzis.cz a očkovacím certifikátům 

Publikováno: 4. 6. 2021

Uvádíme odpovědi na nejčastější otázky k aktuálnímu stavu Očkovacího portálu občana a vydávání certifikátů o očkování proti onemocnění COVID-19.

Evropský den melanomu 

Publikováno: 30. 5. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Evropského dne melanomu, který již tradičně připadá na 30. května, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Narození a zemřelí do 1 roku 2019 

Publikováno: 21. 5. 2021

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.

Potraty 2019 

Publikováno: 21. 5. 2021

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

NZIS Open 07/2021 

Publikováno: 19. 5. 2021

Vážení příznivci konferencí NZIS Open, děkujeme za Vaši dlouhodobou podporu, zájem a účast na našich akcích zaměřených na problematiku otevřených dat ve zdravotnictví. Od poslední konference uběhl více než rok a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsme se rozhodli uspořádat další ročník NZIS Open, který se bude konat 8. července 2021 v Praze.

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2019 

Publikováno: 18. 5. 2021

V roce 2019 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 11 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 234 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 26 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 487 pacientů s průměrnou délkou léčby 13,3 dnů.

Světový den boje s rakovinou vaječníků 

Publikováno: 7. 5. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje s rakovinou vaječníků, který již tradičně připadá na 8. května, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Novotvary 2018 

Publikováno: 26. 4. 2021

Česká republika patří mezi onkologicky více zatížené populace Evropy, u řady onkologických diagnóz dokonce obsazujeme přední místa evropských statistik (např. 2. místo u ZN ledviny, 3. místo u ZN slinivky břišní, 3. až 5. místo u ZN žlučníku a žlučových cest a 8. místo u ZN prostaty). Práce přináší rozbor hlavních trendů, které determinují současnou epidemiologickou situaci: setrvale rostoucí populační onkologická zátěž, nedostatečná včasná diagnostika řady nádorových onemocnění, regionální rozdíly v incidenci a mortalitě onemocnění.

Předávání údajů do Národního onkologického registru výhradně elektronickou formou 

Publikováno: 23. 4. 2021

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, od 1. 1. 2019, kdy vstoupila v platnost nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), bylo po přechodnou dobu během let 2019 a 2020 tolerováno předávání údajů též v listinné podobě. Dovolujeme si Vás upozornit, že předávání údajů poskytovateli zdravotních služeb (PZS) do NOR je plně v souladu s platnou legislativou1 možné již výhradně elektronickou formu a listinné hlášenky již nebudou nadále akceptovány.

Posunutí termínu pro odevzdání výkazů za rok 2020 pro poskytovatele nelůžkové péče na 30. 5. 2021

Publikováno: 22. 4. 2021

Vzhledem k technickým problémům a pozdější distribuci informačních dopisů na poskytovatele nelůžkové péče byl termín pro odevzdání výkazů pro poskytovatele nelůžkové péče posunut z 30. 4. 2021 na neděli 30.5.2021 včetně.

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2019 

Publikováno: 20. 4. 2021

V roce 2019 u 189 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 127,6 tisíc cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 1,085 mld. Kč. Z tohoto počtu 60,7 tisíc ošetřených cizinců (48 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (22 %), Ukrajiny (18 %), Ruska (7 %) a Německa (7 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (37 %) a v hotovosti (33 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 48 mil. Kč (4,4 %).

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2019 

Publikováno: 14. 4. 2021

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 24). V posledních letech je do registru NRKI vkládáno cca 24 až 25 tisíc záznamů ročně. Počet kardiovaskulárních intervencí se ročně pohybuje v ČR kolem 25 000, v roce 2019 to bylo 25 345. Větší počet intervencí je prováděn u mužů, v roce 2019 to bylo 17 858 u mužů, a u 7487 intervencí žen. U některých pacientů proběhlo v jednom roce více intervencí, takže počet (unikátních) pacientů, u kterých byla provedena jedna nebo více kardiovaskulárních intervencí, byl v roce 2019 celkem 21 468, což je přibližně 201 intervencí na 100 000 obyvatel.

Doplňující aktuální metodické informace k registru NRHOSP 

Publikováno: 25. 3. 2021

Z důvodu opakujících se dotazů upřesňujeme aktuálně platné metodické pokyny NRHOSP o doplňující informace.

Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19 (aktualizace) 

Publikováno: 21. 1. 2021

(Aktualizace 21. 1. 2021) V lednu 2020 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19, následně byl uvolněn další kód U07.2 (pro případy bez laboratorního potvrzení). ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého vydání MKN-10 s těmito kódy v březnu (resp. květnu u U07.2). Pro potřeby identifikace případů negativně testovaných na COVID-19 při poskytování zdravotních služeb byl v ČR zaveden kód U69.75 Podezření na COVID-19. V září 2020 vydala WHO další mimořádnou aktualizaci se zařazením nových kódů U08-U10 pro vyznačení stavů, které vznikly v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tyto kódy byly do českého vydání MKN-10 zařazeny s platností od roku 2021. Vzhledem k tomu, že podle harmonogramu tvorby klasifikace CZ-DRG tato nebyla upravena pro specifické zařazování pomocí těchto nových kódů, mohou být tyto kódy pro vykazování akutní lůžkové péče použity pouze na pozici VDG.

Spuštění IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou eReg 

Publikováno: 5. 1. 2021

K 1. 11. 2020 byl registr IS LPZ převeden pod jednotnou technologickou platformu. V souvislosti s tím došlo ke 31. 12. 2020 k vypnutí starého IS LPZ.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie 

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv