Aktuality

Nabídka zaměstnání: pracovník vztahů k veřejnosti 

Publikováno: 24. 11. 2023

Pro Národní screeningové centrum hledáme kolegu/kolegyni na pozici pracovník vztahů k veřejnosti.

Program časného záchytu nádorů prostaty – nová éra v péči o mužské zdraví 

Publikováno: 23. 11. 2023

Každý rok u nás karcinom prostaty postihne okolo 8 000 mužů, což je téměř třikrát více než před 20 lety. Přibližně 1 400 mužů ročně tomuto onemocnění podlehne. Je zřejmé, že pravidelný screening je klíčem k úspěšné prevenci. Ministerstvo zdravotnictví ČR proto na tuto výzvu reaguje populačním Programem časného záchytu karcinomu prostaty, který začíná v lednu 2024 a přináší novou naději v péči o mužské zdraví. Praktičtí lékaři a urologové budou oslovovat muže od 50 do 69 let, kterým bude vyšetřena hladina prostatického specifického antigenu (PSA) z běžného odběru krve.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2022 

Publikováno: 21. 11. 2023

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona č. 89/1995, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Program statistických zjišťování na rok 2022 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 182, formou vyhlášky č. 404/2021 Sb. ze dne 8. listopadu 2021. V Příloze 2 této vyhlášky je obsažen seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Tento dokument představuje údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2022 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2022.

Psychiatrická péče 2022 

Publikováno: 15. 11. 2023

Ročenku psychiatrické péče vytváří ÚZIS ČR v rámci projektu Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR. Hlavním zdrojem dat je Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Podklad pro počty pracovníků v psychiatrických ambulancích poskytly informace z výkazu A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb, obor psychiatrie.

7. konference PREVON 

Publikováno: 2. 11. 2023

Ve dnech 5.–6. prosince 2023 se v Praze uskuteční 7. konference PREVON. Tradiční dvoudenní konference se zaměří na onkologický a novorozenecký screening v ČR.

PROSTAFORUM 2023 

Publikováno: 1. 11. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce na konferenci PROSTAFORUM 2023, která se koná 23. listopadu 2023 v Praze. Jejím hlavním tématem bude start populačního programu pro časný záchyt karcinomu prostaty, který začíná v lednu 2024.

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024 

Publikováno: 1. 11. 2023

Dne 12. října 2023 byla ve Sbírce zákonů ČR v částce 147 zveřejněna vyhláška č. 316/2023 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2024.

Zahájení testovacího provozu nově doplněných modulů v Národním registru kardiovaskulárních intervencí 

Publikováno: 20. 10. 2023

Do Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) byly na základě požadavků odborných společností doplněny 3 nové moduly pro specifické typy kardiologických intervencí: strukturální intervence na aortální, mitrální a trikuspidální chlopni, implantace a explantace PM a ICD a katétrové ablace. V této chvíli probíhá v testovacím prostředí ověřování uvedených modulů uživateli z vybraných pracovišť. Ke spuštění registru v ostrém provozu dojde k 1. 1. 2024.

Již 20 let mamografický screening zachraňuje životy 

Publikováno: 20. 10. 2023

Mamografický screening pomohl v České republice od svého zavedení v roce 2002 odhalit téměř 62 tisíc nádorů prsu. Za posledních 20 let došlo v souvislosti s tímto onemocněním ke snížení úmrtnosti o 31 procent. Vyplývá to z dat Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Během této doby bylo provedeno přes 11 milionů screeningových mamografií. Pravidelný screening pomáhá odhalit rakovinu prsu převážně ve stadiích s velkou šancí na úspěšné vyléčení, přesto jej využívá jen 60 procent žen.

Nabídka zaměstnání: programátor 

Publikováno: 12. 10. 2023

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici programátor v programovacím jazyku ASP.NET MVC, .NET framework, C# a MS SQL databázích. Nabízíme práci na prestižních strategických projektech elektronizace českého zdravotnictví v rámci vládních úkolů a evropských iniciativ.

Konference KlasifiKon 2023 

Publikováno: 21. 9. 2023

Ve dnech 11. a 12. října 2023 proběhne VIII. . ročník konference věnované klasifikacím a číselníkům ve zdravotnictví, pořádaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. Tématem letošní konference a doprovodného semináře je česká verze  11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a její implementace.

Konference CZ-DRG 2023 

Publikováno: 20. 9. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní ročník Konference CZ-DRG, která proběhne 9. a 10. listopadu 2023 v Kongresovém centru Praha.

Přehled počtů podání vakcín hrazených z veřejného zdravotního pojištění 

Publikováno: 20. 9. 2023

Report přináší základní údaje o podaných dávkách vakcín hrazených z veřejného zdravotního pojištění z dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) na základě vykázané zdravotní péče. Data jsou stratifikována dle pohlaví, věkových kategorií a regionu bydliště.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2022 

Publikováno: 19. 9. 2023

Publikace je výběrem nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů TBC a jiných mykobakterióz v ČR.

Odložení termínu spuštění Národního registru osob vyloučených z dárcovství krve (NROVDK) 

Publikováno: 31. 8. 2023

ÚZIS ČR ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) a Společností pro transfúzní lékařství (STL) informují o odložení termínu spuštění registru NROVDK.

Zdravotnická ročenka České republiky 2021 

Publikováno: 8. 7. 2023

Publikace je vydávána od roku 1960. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za vybrané předchozí roky. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Výrazná česká stopa na konferenci International Cancer Screening Network 2023 

Publikováno: 3. 7. 2023

Koncem měsíce června se odborníci z Národního screeningového centra zúčastnili prestižní mezinárodní konference organizace ICSN (International Cancer Screening Network) v italském Turínu, kde sdíleli své zkušenosti z oblasti screeningu nádorových onemocnění se svými kolegy z celého světa.

Seminář Seznámení s výstupy projektu NCMNK 

Publikováno: 19. 6. 2023

Dne 15. 6. 2023 proběhl seminář Seznámení s výstupy projektu NCMNK, který byl uskutečněn k příležitosti ukončení projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) ke konci června letošního roku a který byl pořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Seminář tvořily především prezentace jednotlivých výstupů Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace.

Úprava v hlášence NOR ke dni 14. 6. 2023

Publikováno: 13. 6. 2023

Vážení uživatelé NOR, do hlášenky NOR bylo přidáno pomocné tlačítko „Vyplnit stadium”. Doplňuje možnost kliknutí do jakéhokoli prostoru hlášenky, pokud nedojde k automatickému výpočtu stadia. Zároveň je stále zachována možnost toto automaticky vypočtené stadium ručně změnit.

Když jde o zdraví, pojďme do toho společně – 3. konference NZIP 

Publikováno: 9. 6. 2023

Ve středu 7. června 2023 se v Praze ve STAGES HOTEL Prague konala 3. konference NZIP (Národní zdravotnický informační portál), na které byl všem příznivcům z řad zdravotnických odborníků, pacientských organizací a dalších institucí aktivně či pasivně zapojených do českého zdravotnictví představen aktuální stav portálu nzip.cz a jeho další vize do budoucna. Své výstupy ve čtyřech blocích odprezentovali nejen zástupci Řídicí rady a členové interních týmů Národního zdravotnického informačního portálu, ale také stávající a noví partneři ze spolupracujících a zainteresovaných institucí.

Úspěchy Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace 

Publikováno: 8. 6. 2023

Projekt Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK), který spojuje vědeckou expertízu odborných pracovišť 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK), Ústřední knihovny Univerzity Karlovy a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), se blíží do finále. Hlavní výstupy projektu budou prezentovány na semináři pořádaném ve čtvrtek 15. června 2023 od 13:30 v prostorách Emauzského opatství v Praze.

Archiv