Aktuality

Ekonomické výsledky nemocnic 2022 

Publikováno: 11. 4. 2024

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.

Hledáme cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZIS 

Publikováno: 28. 2. 2024

Zvýšení efektivity včasného záchytu nádorů je jedním z hlavních cílů Národního onkologického plánu. Na jeho plnění se mají výrazně podílet i odborníci z Národního screeningového centra, který funguje pod křídly Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Druhý ročník Konference NIKEZ a Global Evidence Summit 2024 

Publikováno: 18. 1. 2024

Po úspěchu Konference NIKEZ 2023 tým Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví připravuje další akce, a to především druhý ročník této konference a navazující Global Evidence Summit 2024, organizovaný ve spolupráci se zahraničími centry – Českým Cochrane centrem, Českým JBI centrem excelence a Sítí českých GRADE center. Obě události se budou konat v termínu 9.–13. 9. 2024 pražském O2 universum.

Nové moduly v Národním registru kardiovaskulárních intervencí – přehled typů výkonů, pracoviště a role pro nové uživatele 

Publikováno: 15. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 jsou v produkčním prostředí Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) dostupné nové moduly pro specifické typy kardiologických intervencí, které byly doplněny na základě požadavků odborných společností. Vyplnění nových modulů je povinné pro všechny specifické intervence, provedené od 1. 1. 2024. Povinnost předávání dat do registru je dána zákonem 372/2011 Sb.

Lázeňská péče 2022 

Publikováno: 20. 12. 2023

Publikace Lázeňská péče 2022 patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává ÚZIS ČR od roku 1962. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Novotvary 2019–2021 

Publikováno: 20. 12. 2023

Česká republika patří mezi onkologicky více zatížené populace Evropy, u řady onkologických diagnóz dokonce obsazujeme přední místa evropských statistik (např. 2. místo u ZN ledviny, 3. místo u ZN slinivky břišní, 3.–5. místo u ZN žlučníku a žlučových cest a 8. místo u ZN prostaty). Práce přináší rozbor hlavních trendů, které determinují současnou epidemiologickou situaci: setrvale rostoucí populační onkologická zátěž, nedostatečná včasná diagnostika řady nádorových onemocnění, regionální rozdíly v incidenci a mortalitě onemocnění.

Zahájení ostrého provozu nově doplněných modulů v Národním registru kardiovaskulárních intervencí 

Publikováno: 15. 12. 2023

15. 12. 2023 byly do produkčního prostředí Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) instalovány nové moduly, které byly od října 2023 dostupné v testovacím prostředí. Jedná se o 3 nové moduly pro specifické typy kardiologických intervencí: Strukturální intervence na aortální, mitrální a trikuspidální chlopni, Implantace a explantace PM/ICD a Katétrové ablace. Tyto moduly byly doplněny na základě požadavků odborných společností.

Nová verze metodiky pro Národní registr hospitalizovaných 

Publikováno: 12. 12. 2023

V průběhu roku 2024 bude zprovozněna funkce ztotožnění prostřednictvím jména a příjmení pacienta a s tím spojené nové kontroly. Jméno a příjmení umožní ztotožnění pro zajištění vyšší kvality dat a socioekonomických údajů.

Řádné spuštění provozu Národního registru osob vyloučených z dárcovství krve (NROVDK) 

Publikováno: 12. 12. 2023

ÚZIS ČR ve spolupráci se Společností pro transfúzní lékařství (STL) a Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) oznamují, dle dříve avizovaného, že v pondělí 4.12.2023 byl uveden do provozu Národní registr osob vyloučených z dárcovství krve (NROVDK).

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2022 

Publikováno: 6. 12. 2023

V roce 2022 čerpalo zdravotní služby 150,8 tisíc cizinců u 203 poskytovatelů lůžkové péče v ČR, s celkovými náklady v hodnotě 1 290 mil. Kč. Z tohoto počtu 66,3 tisíc ošetřených cizinců (44 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti z Ukrajiny (25 %), Slovenska (23 %), Německa (6 %) Ruska (4 %) a Vietnamu (4 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (42 %), v hotovosti (25 %) nebo ze smluvního pojištění v ČR (23 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 88,5 mil. Kč (7 %).

Program časného záchytu nádorů prostaty – nová éra v péči o mužské zdraví 

Publikováno: 23. 11. 2023

Každý rok u nás karcinom prostaty postihne okolo 8 000 mužů, což je téměř třikrát více než před 20 lety. Přibližně 1 400 mužů ročně tomuto onemocnění podlehne. Je zřejmé, že pravidelný screening je klíčem k úspěšné prevenci. Ministerstvo zdravotnictví ČR proto na tuto výzvu reaguje populačním Programem časného záchytu karcinomu prostaty, který začíná v lednu 2024 a přináší novou naději v péči o mužské zdraví. Praktičtí lékaři a urologové budou oslovovat muže od 50 do 69 let, kterým bude vyšetřena hladina prostatického specifického antigenu (PSA) z běžného odběru krve.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2022 

Publikováno: 21. 11. 2023

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona č. 89/1995, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Program statistických zjišťování na rok 2022 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 182, formou vyhlášky č. 404/2021 Sb. ze dne 8. listopadu 2021. V Příloze 2 této vyhlášky je obsažen seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Tento dokument představuje údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2022 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2022.

Psychiatrická péče 2022 

Publikováno: 15. 11. 2023

Ročenku psychiatrické péče vytváří ÚZIS ČR v rámci projektu Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR. Hlavním zdrojem dat je Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Podklad pro počty pracovníků v psychiatrických ambulancích poskytly informace z výkazu A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb, obor psychiatrie.

7. konference PREVON 

Publikováno: 2. 11. 2023

Ve dnech 5.–6. prosince 2023 se v Praze uskuteční 7. konference PREVON. Tradiční dvoudenní konference se zaměří na onkologický a novorozenecký screening v ČR.

PROSTAFORUM 2023 

Publikováno: 1. 11. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce na konferenci PROSTAFORUM 2023, která se koná 23. listopadu 2023 v Praze. Jejím hlavním tématem bude start populačního programu pro časný záchyt karcinomu prostaty, který začíná v lednu 2024.

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024 

Publikováno: 1. 11. 2023

Dne 12. října 2023 byla ve Sbírce zákonů ČR v částce 147 zveřejněna vyhláška č. 316/2023 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2024.

Zahájení testovacího provozu nově doplněných modulů v Národním registru kardiovaskulárních intervencí 

Publikováno: 20. 10. 2023

Do Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) byly na základě požadavků odborných společností doplněny 3 nové moduly pro specifické typy kardiologických intervencí: strukturální intervence na aortální, mitrální a trikuspidální chlopni, implantace a explantace PM a ICD a katétrové ablace. V této chvíli probíhá v testovacím prostředí ověřování uvedených modulů uživateli z vybraných pracovišť. Ke spuštění registru v ostrém provozu dojde k 1. 1. 2024.

Již 20 let mamografický screening zachraňuje životy 

Publikováno: 20. 10. 2023

Mamografický screening pomohl v České republice od svého zavedení v roce 2002 odhalit téměř 62 tisíc nádorů prsu. Za posledních 20 let došlo v souvislosti s tímto onemocněním ke snížení úmrtnosti o 31 procent. Vyplývá to z dat Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Během této doby bylo provedeno přes 11 milionů screeningových mamografií. Pravidelný screening pomáhá odhalit rakovinu prsu převážně ve stadiích s velkou šancí na úspěšné vyléčení, přesto jej využívá jen 60 procent žen.

Archiv