Aktuality

Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá

Publikováno: 2. 4. 2020

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému zatím odpovídá tomu, co Ústav zdravotnických informací a statistiky modeloval. Kapacita celého systému je aktuálně více než dostatečná a kvalita péče je naprosto shodná jako v období před epidemií. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá. Zaznělo to 1. dubna 2020 na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje.

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2018

Publikováno: 2. 4. 2020

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 24). V posledních letech je do NKR ročně vkládáno cca 8 300–8 500 kardiochirurgických operací. Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné.

Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19

Publikováno: 1. 4. 2020

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění COVID-19 vydala Světová zdravotnická organizace pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s tímto onemocněním. ÚZIS ČR vydává aktualizovaný číselník MKN-10 a zároveň následující doporučující pokyny pro kódování tohoto onemocnění. Pro potřeby identifikace případů podezření na COVID-19 při poskytování zdravotních služeb je nově zaveden kód U69.75 Podezření na COVID-19. Aktualizované  české vydání MKN-10 i v podobě  webového portálu aktualizované kódy obsahuje. Zároveň dochází k aktualizaci pokynů pro kódování níže.

Akutní lůžková péče nápor pacientů s COVID-19 zvládne, shodli se odborníci

Publikováno: 24. 3. 2020

Podívejte se na záznam společné tiskové konference Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ze dne 24. března 2020 ke zhodnocení dosavadního vývoje onemocnění COVID-19 a efektu přijatých opatření. Odborníci zároveň představili predikce budoucího vývoje a plán dostupnosti intenzivní péče pro hospitalizované pacienty.

Přeregistrování pacienta v substituční léčbě jinému lékaři – mimořádná situace

Publikováno: 23. 3. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci byl nastaven postup pro případy, kdy bude třeba urychleně přeregistrovat pacienta v substituční léčbě jinému lékaři.

Informace o epidemiologické situaci u onemocnění COVID-19

Publikováno: 22. 3. 2020

ÚZIS ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR vytvořil webovou aplikaci s aktuálními, několikrát denně aktualizovanými informacemi o vývoji epidemiologické situaci u onemocnění COVID-19.

Jak chránit sebe a své okolí v době koronavirové epidemie?

Publikováno: 21. 3. 2020

Krátké instruktážní video připravené MZ ČR.

Zemřelí 2018

Publikováno: 19. 3. 2020

Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti.

Zdrojem informací v této publikaci jsou data přebíraná z evidence zemřelých vedené Českým statistickým úřadem. Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsahuje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počítaného za použití evropského standardu), prezentuje mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná mezinárodní srovnání.

Psychiatrická péče 2018

Publikováno: 18. 3. 2020

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2018

Publikováno: 16. 3. 2020

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 24). Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné. Počet kardiovaskulárních intervencí se ročně pohybuje v ČR kolem 24 000, v roce 2018 to bylo 24 495.

MKN-10 mimořádná aktualizace březen 2020

Publikováno: 10. 3. 2020

ÚZIS ČR provedl dne 10. března 2020 mimořádnou opravnou aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) na národní úrovni s okamžitou účinností.

Publikace stručných přehledů činnosti vybraných oborů zdravotní péče

Publikováno: 9. 3. 2020

V sekci statistických výstupů byly publikovány přehledy vybraných oborů zdravotní péče s aktualizací k roku 2018.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Publikováno: 6. 3. 2020

Personální kapacity poskytovatelů zdravotních služeb a jejich odměňování v roce 2017. Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Ekonomické výsledky nemocnic 2018

Publikováno: 6. 3. 2020

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.

Nabídka zaměstnání: frontend developer

Publikováno: 4. 3. 2020

Společné pracoviště ÚZIS ČR a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity hledá kolegu na pozici frontend developer.

Nabídka zaměstnání: databázový specialista / data manager

Publikováno: 14. 2. 2020

Do oddělení IT hledáme kolegu/kolegyni na pozici databázový specialista / data manager.

Zdravotnická ročenka České republiky 2018

Publikováno: 12. 2. 2020

Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Zadávání dětí z babyboxu do NRRZ-NAR

Publikováno: 23. 1. 2020

Vážení uživatelé, rádi bychom vás informovali, že v Národním registru reprodukčního zdraví (NRRZ) v modulu novorozenců (NAR) jsme umožnili zadávat děti nalezené v babyboxu. Níže uvádíme seznam povinných položek a pokyny pro vyplňování jednotlivých položek. Dále uvádíme vzorovou dávku pro zasílání tohoto záznamu. Vyplňujte prosím zprávu č. 1.

Nová webová prezentace ÚZIS ČR

Publikováno: 22. 1. 2020

Vítáme vás na nových webových stránkách ÚZIS ČR. Doufáme, že zde rychle a jednoduše naleznete potřebné informace a dokumenty, ať už jste zdravotnický profesionál, novinář nebo zástupce široké veřejnosti.

Konference NZIS Open 2019

Publikováno: 18. 12. 2019

Vysoce aktuálním tématem otevřených (nejen zdravotnických) dat se zabývala konference, kterou Ústav zdravotnických informací ČR (ÚZIS) uspořádal 13. prosince 2019 v Emauzském opatství v Praze. Cílem bylo založení nové tradice v podobě každoročně pořádané akce, která svede na jedno místo odborníky velmi úzce se profilující právě do zmíněné oblasti otevřených dat v medicíně.

Narození a zemřelí do 1 roku 2018

Publikováno: 18. 12. 2019

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.

Narození a zemřelí do 1 roku 2017

Publikováno: 17. 12. 2019

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.

Konec podpory kryptografických protokolů SSLv2, SSLv3, TLSv1.0 a TLSv1.1

Publikováno: 16. 12. 2019

Od prosince 2019 dojde na webech ÚZIS ČR ke změně v konfiguraci šifrované komunikace. Jmenovitě dojde k ukončení podpory starších kryptografických protokolů SSLv2, SSLv3, TLSv1.0 a TLSv1.1. Podporován bude pouze novější protokol TLSv1.2.

MKN-10 aktualizace 2020

Publikováno: 4. 12. 2019

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) na národní úrovni s účinností od 1. 1. 2020.

Konference DRG Restart 2019

Publikováno: 2. 12. 2019

Konference DRG Restart 2019 se uskutečnila ve dnech 13.–14. listopadu 2019 v prostorách Kongresového centra Praha.

Asistovaná reprodukce v České republice 2017

Publikováno: 25. 11. 2019

Data uvedená v této publikaci vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2018

Publikováno: 22. 11. 2019

V roce 2018 u 193 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 119,2 tisíc cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 1,021 mld. Kč. Z tohoto počtu 59,8 tisíc ošetřených cizinců (50 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (22 %), Ukrajiny (16 %), Ruska (7 %) a Německa (7 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (34 %) a v hotovosti (33 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 49 mil. Kč (4,8 %).

Nabídka zaměstnání: vývojář aplikací

Publikováno: 22. 11. 2019

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici vývojář aplikací.

Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2018

Publikováno: 20. 11. 2019

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření. V roce 2018 došlo k nárůstu o 363 vykázaných sonografů (6 %), 115 zubních rentgenů (1,5 %), 85 hemodialyzačních přístrojů (3,5 %), 10 tomografů pro magnetickou rezonanci (10 %), 6 gama kamer (5,0 %), 4 CT přístroje (2,4 %), 41 laserů (3,0 %) a 72 laparoskopů (11 %). Naopak byl zaznamenán úbytek lineárních urychlovačů a terapeutických RTG po třech kusech. Návratnost výkazu T1 dosáhla v roce 2018 celkem 81 %, v tom 378 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (98 %) z 385 zpravodajských jednotek (ZJ) a 12 878 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (81 %) z 16 000 ZJ.

Nabídka zaměstnání: programátor

Publikováno: 20. 11. 2019

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici programátor v programovacím jazyku ASP.NET MVC, C# a MS SQL databázích. Hlavní náplní práce bude tvorba webových aplikací v ustáleném prostředí národních zdravotních registrů, příležitostně exe aplikací, ve Visual Studiu. Součástí bude i analyzování požadavků, jejich následné otestování a tvorba dokumentace.

Konference KlasifiKon 2019

Publikováno: 15. 11. 2019

Ve dnech 22.–23. října 2019 pořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, ministryně práce a sociálních věcí ČR, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2019.

Rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT

Publikováno: 12. 11. 2019

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 10. 2019 akceptuje modul NRPOT evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1. 1. 2020 bude provedeno rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT.

Rozšíření číselníků vybraných položek NRNAR

Publikováno: 12. 11. 2019

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 10. 2019 akceptuje modul NRNAR evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1. 1. 2020 bude provedeno rozšíření číselníků vybraných položek.

Lékárenská péče 2018

Publikováno: 12. 11. 2019

Aktuální informace A05/19 – Lékárenskou péči zajišťovalo (k 31. 12. 2018) 2 769 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 208 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2018 připadalo v průměru 3 846 obyvatel. Zařízení za loňský rok přijala více než 69,7 mil. receptů a téměř 3,9 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 6,55 receptů a 0,36 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 658 Kč. Celková částka za doplatky léků činila 7,70 mld. Kč, následně byla zdravotními pojišťovnami vybraným skupinám pacientů vrácena z doplatků částka 657,0 mil. Kč. Celkové tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky činily 89,06 mld. Kč.

Hlášení nových položek do Národního registru zdravotnických pracovníků od 2. 1. 2020 pro PZS

Publikováno: 11. 11. 2019

Na základě novely zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách) dojde od 2.1.2020 k rozšíření hlášení nových položek do Národního registru zdravotnických pracovníků pro poskytovatele zdravotních služeb.

Epidemiologie nádorů u dětí a mladistvých na interaktivním webovém portálu

Publikováno: 4. 11. 2019

Dovolujeme si informovat odbornou, ale i širokou veřejnost, že na začátku listopadu 2019 byl spuštěn odborný webový portál zabývající se epidemiologií zhoubných nádorů v populaci 0–19 let.

Otevřená data ÚZIS ČR na Hackathonu 2019

Publikováno: 25. 9. 2019

Hlavní myšlenkou Hackathonu veřejné správy je nacházet cesty a způsoby, jak využívat bohaté datové sady, jimiž disponují nejrůznější veřejné instituce. Letošního ročníku se zúčastnili i zástupci ÚZIS ČR s datovou sadou z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv