Aktuality

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2019

Publikováno: 31. 7. 2020

Publikace je výběrem nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů TBC a jiných mykobakterióz v ČR.

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s COVID-19

Publikováno: 27. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě – Národní zdravotnický informační portál spuštěn

Publikováno: 23. 7. 2020

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky informační portál, jehož primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde nalezne důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí českého zdravotnictví.

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2018

Publikováno: 15. 7. 2020

Publikace „Hospitalizovaní v nemocnicích ČR“ patří do řady „Zdravotnická statistika“, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Tato publikace prezentuje data za hospitalizované pacienty v ČR na všech odděleních nemocnic, a to včetně nemocnic fakultních i nemocnic následné péče.

Videozáznam z tiskové konference MZ ČR a ÚZIS ČR k průběžnému hodnocení vývoje epidemie COVID-19

Publikováno: 7. 7. 2020

Videozáznam a prezentace z tiskové konference Ministerstva zdravotnictví k průběžnému hodnocení vývoje epidemie COVID-19 v lokálních ohniscích nákazy, zejména na Karvinsku.

Nabídka zaměstnání: právník

Publikováno: 26. 6. 2020

ÚZIS ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici právník se zaměřením na legislativní činnost a ochranu osobních údajů.

Nabídka zaměstnání: PR manažer pro vztahy s médii a s veřejností

Publikováno: 24. 6. 2020

Máte mediální zkušenosti a ovládáte mediální dovednosti? Umíte zpřístupňovat, vysvětlovat a interpretovat složité informace? Zajímá Vás zdravotnictví, informatika a statistika? Pokud ano, pak možná hledáme právě Vás. Sbíráme a zpracováváme statistická data pro zkvalitnění našeho zdravotnictví a aktuálně hledáme pro náš tým novou kolegyni / nového kolegu na pozici PR manažer pro vztahy s médii a s veřejností.

Příspěvek ÚZIS ČR k vzdělávacímu semináři MEDSOFT 2020

Publikováno: 23. 6. 2020

Již 32. ročník odborného semináře MEDSOFT se konal 16. června 2020 v Lékařském domě v Praze. Program akce umožňující setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství letos obohatilo i několik příspěvků z dílny ÚZIS ČR.

Nabídka zaměstnání: programátor

Publikováno: 23. 6. 2020

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici Programátor v programovacím jazyku ASP.NET MVC, C# a MS SQL databázích.

Spuštění ostrého provozu IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou posunuto na 1. 9. 2020

Publikováno: 19. 6. 2020

Spuštění ostrého provozu IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg) bylo z technických důvodů posunuto na 1. 9. 2020.

Nové povinné položky v NRRZ – modul rodiček

Publikováno: 18. 6. 2020

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás upozornili, že pro porody od 1. 7. 2020 bude registr vyžadovat vyplnění položky Délka I. doby porodní (rdelka1) nejen u vaginálních porodů, ale nově také i u porodů císařským řezem za porodu plánovaných a za porodu akutních. Dále bude nově vyžadováno vyplnění položky Délka II. doby porodní (rdelka2) u vaginálních porodů. U všech porodů (vaginálních i per SC) bude vyžadováno vyplnění položky Indukce – indikace (rind).

Prioritou je včasný záchyt lokálních ohnisek infekce COVID-19

Publikováno: 11. 6. 2020

Epidemie koronaviru byla v celorepublikovém měřítku potlačena. Hygienici nyní řeší několik lokálních ohnisek nákazy, která jsou pod kontrolou. Právě včasný záchyt lokálních ohnisek je nyní pro Ministerstvo zdravotnictví absolutní priorita. Velmi pozitivní jsou aktuální čísla vyléčených, kterých je již 72,4 % ze všech pozitivně diagnostikovaných osob.

RD-CODE Multistakeholder Workshop 2020

Publikováno: 29. 5. 2020

Ve dnech 22.–23.6.2020 se uskuteční Mezinárodní workshop k projektu RD-CODE. Workshop proběhne v hybridní (v ČR možnost osobní účasti, zahraniční hosté virtuálně) podobě. Zájemci z ČR se mohou registrovat pomocí registračního formuláře.

Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již 66 % nakažených. Prioritou je nyní včasný záchyt lokálních ohnisek infekce

Publikováno: 22. 5. 2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře. Sledování dopadu rozvolňování opatření neukazuje na žádné plošné negativní jevy. Vlna rozvolnění 11. května se na křivce epidemie neprojevila. Prioritou je nyní spuštění systému včasného varování a především včasný záchyt lokálních ohnisek infekce. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR klesl na hodnotu 2,3 %. Z nemoci COVID-19 se uzdravilo již 66 % nakažených osob.

Změny v IS LPZ v souvislosti s plánovaným zahrnutím registru pod Jednotnou technologickou platformu (eReg)

Publikováno: 21. 5. 2020

Registr ISLPZ byl spuštěn v testovacím režimu pod Jednotnou technologickou platformou (eReg). Spuštění ostrého provozu bylo z technických důvodů posunuto na 1. 9. 2020. Děkujeme za pochopení.

NZIS a ISIN Open 2020: Otevíráme epidemiologická data

Publikováno: 20. 5. 2020

Srdečně zveme zájemce na konferenci NZIS Open a ISIN Open 2020, která se koná 27. května 2020 v Kongresovém centru Praha. Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením je kapacita omezena na 100 lid a je již zcela naplněna. Konferenci však lze sledovat živě online po předchozí registraci.

Infekce COVID-19 prošla českou populací velmi mírně, podobně jako v okolních zemích

Publikováno: 6. 5. 2020

Imunizace české populace proti COVID-19 je velmi nízká, konkrétně se pohybuje v řádu jednotek promile, v nejvíc zatížených lokalitách dosahuje maximálně 5 %. Celopopulačně se výskyt pozitivity protilátek pohybuje v rozsahu 0–1,3 %. Celkem bylo vyšetřeno 26 500 osob.

Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již přes 40 % nakažených. Česká republika je v boji s epidemií nadále úspěšná

Publikováno: 30. 4. 2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře, podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky od konce března klesá až na současnou hodnotu 3,2 %. Výrazně se také zvyšuje počet vyléčených pacientů. Z nemoci COVID-19 se uzdravilo již přes 40 % nakažených osob.

Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2019 – poskytovatelé nelůžkové péče

Publikováno: 29. 4. 2020

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), prodlužuje ÚZIS ČR termín pro poskytovatele nelůžkové péče sběr výkazů za rok 2019 (z 30. 4. 2020) do úterý 30. června 2020 (včetně).

Velikonoce se zatím na vývoji nemocnění COVID-19 neprojevily, epidemiologická situace je pozitivní

Publikováno: 23. 4. 2020

Z dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se Velikonoce zatím negativně nepodepsaly na vývoji onemocnění COVID-19 v České republice. Nelze vyloučit pozdní efekt v následujícím období, nicméně je spíše nepravděpodobný.

V České republice začíná unikátní studie kolektivní imunity vůči COVID-19

Publikováno: 21. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví spouští studii, která má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené COVID-19. Testováno bude zhruba 27 tisíc lidí z různých, pečlivě vybraných skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách. Odběry začnou 23. dubna.

Podíl pozitivních případů COVID-19 z celkového počtu testů nadále klesá, k tlaku na akutní lůžkovou péči nedochází

Publikováno: 15. 4. 2020

Vývoj onemocnění COVID-19 v České republice je lineární, nikoliv exponencionální. Stávající počet pozitivních pacientů a čerpání kapacity systému odpovídá predikc​ím ​Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů klesl k hodnotě 4,6 %. Kapacita systému intenzivní péče má stále rezervu. Tato zjištění dnes opět potvrdila, že je situace stabilizovaná. Ministr zdravotnictví ale apeloval na dodržování třech principů: sociální vzdálenosti, hygienických pravidel a nošení roušek. Zdůraznil, že rozhodne  zodpovědnost každého v České republice o tom, zda se plán uvolňování opatření dodrží a zda se v následujících měsících vrátíme do běžného režimu.

Nové metodiky pro tři moduly NRRZ

Publikováno: 9. 4. 2020

U modulů novorozenců, potratů a rodiček vstoupily 1. 4. 2020 v platnost nové metodiky.

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá

Publikováno: 8. 4. 2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému odpovídá predikcím Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů nadále klesá. Kapacita systému intenzivní péče má stále velkou rezervu a kvalita intenzivní péče je stejná jako v období před koronavirem. Současný trend vývoje onemocnění COVID-19 v ČR je tak velmi pozitivní.

Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá

Publikováno: 2. 4. 2020

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému zatím odpovídá tomu, co Ústav zdravotnických informací a statistiky modeloval. Kapacita celého systému je aktuálně více než dostatečná a kvalita péče je naprosto shodná jako v období před epidemií. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá. Zaznělo to 1. dubna 2020 na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje.

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2018

Publikováno: 2. 4. 2020

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 24). V posledních letech je do NKR ročně vkládáno cca 8 300–8 500 kardiochirurgických operací. Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné.

Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19

Publikováno: 1. 4. 2020

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění COVID-19 vydala Světová zdravotnická organizace pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s tímto onemocněním. ÚZIS ČR vydává aktualizovaný číselník MKN-10 a zároveň následující doporučující pokyny pro kódování tohoto onemocnění. Pro potřeby identifikace případů podezření na COVID-19 při poskytování zdravotních služeb je nově zaveden kód U69.75 Podezření na COVID-19. Aktualizované  české vydání MKN-10 i v podobě  webového portálu aktualizované kódy obsahuje. Zároveň dochází k aktualizaci pokynů pro kódování níže.

Akutní lůžková péče nápor pacientů s COVID-19 zvládne, shodli se odborníci

Publikováno: 24. 3. 2020

Podívejte se na záznam společné tiskové konference Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ze dne 24. března 2020 ke zhodnocení dosavadního vývoje onemocnění COVID-19 a efektu přijatých opatření. Odborníci zároveň představili predikce budoucího vývoje a plán dostupnosti intenzivní péče pro hospitalizované pacienty.

Přeregistrování pacienta v substituční léčbě jinému lékaři – mimořádná situace

Publikováno: 23. 3. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci byl nastaven postup pro případy, kdy bude třeba urychleně přeregistrovat pacienta v substituční léčbě jinému lékaři.

Informace o epidemiologické situaci u onemocnění COVID-19

Publikováno: 22. 3. 2020

ÚZIS ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR vytvořil webovou aplikaci s aktuálními, několikrát denně aktualizovanými informacemi o vývoji epidemiologické situaci u onemocnění COVID-19.

Jak chránit sebe a své okolí v době koronavirové epidemie?

Publikováno: 21. 3. 2020

Krátké instruktážní video připravené MZ ČR.

Zemřelí 2018

Publikováno: 19. 3. 2020

Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti.

Zdrojem informací v této publikaci jsou data přebíraná z evidence zemřelých vedené Českým statistickým úřadem. Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsahuje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počítaného za použití evropského standardu), prezentuje mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná mezinárodní srovnání.

Psychiatrická péče 2018

Publikováno: 18. 3. 2020

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2018

Publikováno: 16. 3. 2020

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 24). Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné. Počet kardiovaskulárních intervencí se ročně pohybuje v ČR kolem 24 000, v roce 2018 to bylo 24 495.

MKN-10 mimořádná aktualizace březen 2020

Publikováno: 10. 3. 2020

ÚZIS ČR provedl dne 10. března 2020 mimořádnou opravnou aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) na národní úrovni s okamžitou účinností.

Publikace stručných přehledů činnosti vybraných oborů zdravotní péče

Publikováno: 9. 3. 2020

V sekci statistických výstupů byly publikovány přehledy vybraných oborů zdravotní péče s aktualizací k roku 2018.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Publikováno: 6. 3. 2020

Personální kapacity poskytovatelů zdravotních služeb a jejich odměňování v roce 2017. Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Ekonomické výsledky nemocnic 2018

Publikováno: 6. 3. 2020

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.

Nabídka zaměstnání: frontend developer

Publikováno: 4. 3. 2020

Společné pracoviště ÚZIS ČR a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity hledá kolegu na pozici frontend developer.

Zdravotnická ročenka České republiky 2018

Publikováno: 12. 2. 2020

Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Zadávání dětí z babyboxu do NRRZ-NAR

Publikováno: 23. 1. 2020

Vážení uživatelé, rádi bychom vás informovali, že v Národním registru reprodukčního zdraví (NRRZ) v modulu novorozenců (NAR) jsme umožnili zadávat děti nalezené v babyboxu. Níže uvádíme seznam povinných položek a pokyny pro vyplňování jednotlivých položek. Dále uvádíme vzorovou dávku pro zasílání tohoto záznamu. Vyplňujte prosím zprávu č. 1.

Rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT

Publikováno: 12. 11. 2019

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 10. 2019 akceptuje modul NRPOT evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1. 1. 2020 bude provedeno rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT.

Rozšíření číselníků vybraných položek NRNAR

Publikováno: 12. 11. 2019

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 10. 2019 akceptuje modul NRNAR evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1. 1. 2020 bude provedeno rozšíření číselníků vybraných položek.

Epidemiologie nádorů u dětí a mladistvých na interaktivním webovém portálu

Publikováno: 4. 11. 2019

Dovolujeme si informovat odbornou, ale i širokou veřejnost, že na začátku listopadu 2019 byl spuštěn odborný webový portál zabývající se epidemiologií zhoubných nádorů v populaci 0–19 let.

Archiv