Aktuality

Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2023

Publikováno: 3. 5. 2024

Termín pro odevzdání výkazů za rok 2023 s původním datem odevzdání 2. 5. 2024 je prodloužen na dohlášení do  pondělí 20. 5. 2024 včetně.

Rozšíření číselníku v NRLUD

Publikováno: 26. 4. 2024

K dnešnímu dni došlo k rozšíření číselníku SubstitucniLecebniProstredek (Hlásící lékař předepsal) o 3 položky: Bupensanduo®, Libroxar® a Zubsolv® s platností od 1. 1. 2022.

Ekonomické výsledky nemocnic 2022 

Publikováno: 11. 4. 2024

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.

Hledáme cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZIS 

Publikováno: 28. 2. 2024

Zvýšení efektivity včasného záchytu nádorů je jedním z hlavních cílů Národního onkologického plánu. Na jeho plnění se mají výrazně podílet i odborníci z Národního screeningového centra, který funguje pod křídly Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Druhý ročník Konference NIKEZ a Global Evidence Summit 2024 

Publikováno: 18. 1. 2024

Po úspěchu Konference NIKEZ 2023 tým Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví připravuje další akce, a to především druhý ročník této konference a navazující Global Evidence Summit 2024, organizovaný ve spolupráci se zahraničími centry – Českým Cochrane centrem, Českým JBI centrem excelence a Sítí českých GRADE center. Obě události se budou konat v termínu 9.–13. 9. 2024 pražském O2 universum.

Nové moduly v Národním registru kardiovaskulárních intervencí – přehled typů výkonů, pracoviště a role pro nové uživatele 

Publikováno: 15. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 jsou v produkčním prostředí Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) dostupné nové moduly pro specifické typy kardiologických intervencí, které byly doplněny na základě požadavků odborných společností. Vyplnění nových modulů je povinné pro všechny specifické intervence, provedené od 1. 1. 2024. Povinnost předávání dat do registru je dána zákonem 372/2011 Sb.

Lázeňská péče 2022 

Publikováno: 20. 12. 2023

Publikace Lázeňská péče 2022 patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává ÚZIS ČR od roku 1962. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Novotvary 2019–2021 

Publikováno: 20. 12. 2023

Česká republika patří mezi onkologicky více zatížené populace Evropy, u řady onkologických diagnóz dokonce obsazujeme přední místa evropských statistik (např. 2. místo u ZN ledviny, 3. místo u ZN slinivky břišní, 3.–5. místo u ZN žlučníku a žlučových cest a 8. místo u ZN prostaty). Práce přináší rozbor hlavních trendů, které determinují současnou epidemiologickou situaci: setrvale rostoucí populační onkologická zátěž, nedostatečná včasná diagnostika řady nádorových onemocnění, regionální rozdíly v incidenci a mortalitě onemocnění.

Nová verze metodiky pro Národní registr hospitalizovaných 

Publikováno: 12. 12. 2023

V průběhu roku 2024 bude zprovozněna funkce ztotožnění prostřednictvím jména a příjmení pacienta a s tím spojené nové kontroly. Jméno a příjmení umožní ztotožnění pro zajištění vyšší kvality dat a socioekonomických údajů.

Řádné spuštění provozu Národního registru osob vyloučených z dárcovství krve (NROVDK) 

Publikováno: 12. 12. 2023

ÚZIS ČR ve spolupráci se Společností pro transfúzní lékařství (STL) a Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) oznamují, dle dříve avizovaného, že v pondělí 4.12.2023 byl uveden do provozu Národní registr osob vyloučených z dárcovství krve (NROVDK).

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2022 

Publikováno: 6. 12. 2023

V roce 2022 čerpalo zdravotní služby 150,8 tisíc cizinců u 203 poskytovatelů lůžkové péče v ČR, s celkovými náklady v hodnotě 1 290 mil. Kč. Z tohoto počtu 66,3 tisíc ošetřených cizinců (44 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti z Ukrajiny (25 %), Slovenska (23 %), Německa (6 %) Ruska (4 %) a Vietnamu (4 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (42 %), v hotovosti (25 %) nebo ze smluvního pojištění v ČR (23 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 88,5 mil. Kč (7 %).

Archiv