Aktuality

Nabídka zaměstnání: tester webových portálů a služeb

Publikováno: 20. 2. 2020

Společné pracoviště ÚZIS ČR a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity hledá kolegu na pozici tester webových portálů a služeb.

Nabídka zaměstnání: databázový specialista / data manager

Publikováno: 14. 2. 2020

Do oddělení IT hledáme kolegu/kolegyni na pozici databázový specialista / data manager.

Zdravotnická ročenka České republiky 2018

Publikováno: 12. 2. 2020

Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Zadávání dětí z babyboxu do NRRZ-NAR

Publikováno: 23. 1. 2020

Vážení uživatelé, rádi bychom vás informovali, že v Národním registru reprodukčního zdraví (NRRZ) v modulu novorozenců (NAR) jsme umožnili zadávat děti nalezené v babyboxu. Níže uvádíme seznam povinných položek a pokyny pro vyplňování jednotlivých položek. Dále uvádíme vzorovou dávku pro zasílání tohoto záznamu. Vyplňujte prosím zprávu č. 1.

Nová webová prezentace ÚZIS ČR

Publikováno: 22. 1. 2020

Vítáme vás na nových webových stránkách ÚZIS ČR. Doufáme, že zde rychle a jednoduše naleznete potřebné informace a dokumenty, ať už jste zdravotnický profesionál, novinář nebo zástupce široké veřejnosti.

Konference NZIS Open 2019

Publikováno: 18. 12. 2019

Vysoce aktuálním tématem otevřených (nejen zdravotnických) dat se zabývala konference, kterou Ústav zdravotnických informací ČR (ÚZIS) uspořádal 13. prosince 2019 v Emauzském opatství v Praze. Cílem bylo založení nové tradice v podobě každoročně pořádané akce, která svede na jedno místo odborníky velmi úzce se profilující právě do zmíněné oblasti otevřených dat v medicíně.

Narození a zemřelí do 1 roku 2018

Publikováno: 18. 12. 2019

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.

Narození a zemřelí do 1 roku 2017

Publikováno: 17. 12. 2019

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.

Konec podpory kryptografických protokolů SSLv2, SSLv3, TLSv1.0 a TLSv1.1

Publikováno: 16. 12. 2019

Od prosince 2019 dojde na webech ÚZIS ČR ke změně v konfiguraci šifrované komunikace. Jmenovitě dojde k ukončení podpory starších kryptografických protokolů SSLv2, SSLv3, TLSv1.0 a TLSv1.1. Podporován bude pouze novější protokol TLSv1.2.

MKN-10 aktualizace 2020

Publikováno: 4. 12. 2019

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) na národní úrovni s účinností od 1. 1. 2020.

Konference DRG Restart 2019

Publikováno: 2. 12. 2019

Konference DRG Restart 2019 se uskutečnila ve dnech 13.–14. listopadu 2019 v prostorách Kongresového centra Praha.

Asistovaná reprodukce v České republice 2017

Publikováno: 25. 11. 2019

Data uvedená v této publikaci vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2018

Publikováno: 22. 11. 2019

V roce 2018 u 193 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 119,2 tisíc cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 1,021 mld. Kč. Z tohoto počtu 59,8 tisíc ošetřených cizinců (50 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (22 %), Ukrajiny (16 %), Ruska (7 %) a Německa (7 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (34 %) a v hotovosti (33 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 49 mil. Kč (4,8 %).

Nabídka zaměstnání: vývojář aplikací

Publikováno: 22. 11. 2019

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici vývojář aplikací.

Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2018

Publikováno: 20. 11. 2019

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření. V roce 2018 došlo k nárůstu o 363 vykázaných sonografů (6 %), 115 zubních rentgenů (1,5 %), 85 hemodialyzačních přístrojů (3,5 %), 10 tomografů pro magnetickou rezonanci (10 %), 6 gama kamer (5,0 %), 4 CT přístroje (2,4 %), 41 laserů (3,0 %) a 72 laparoskopů (11 %). Naopak byl zaznamenán úbytek lineárních urychlovačů a terapeutických RTG po třech kusech. Návratnost výkazu T1 dosáhla v roce 2018 celkem 81 %, v tom 378 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (98 %) z 385 zpravodajských jednotek (ZJ) a 12 878 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (81 %) z 16 000 ZJ.

Nabídka zaměstnání: programátor

Publikováno: 20. 11. 2019

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici programátor v programovacím jazyku ASP.NET MVC, C# a MS SQL databázích. Hlavní náplní práce bude tvorba webových aplikací v ustáleném prostředí národních zdravotních registrů, příležitostně exe aplikací, ve Visual Studiu. Součástí bude i analyzování požadavků, jejich následné otestování a tvorba dokumentace.

Konference KlasifiKon 2019

Publikováno: 15. 11. 2019

Ve dnech 22.–23. října 2019 pořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, ministryně práce a sociálních věcí ČR, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2019.

Rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT

Publikováno: 12. 11. 2019

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 10. 2019 akceptuje modul NRPOT evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1. 1. 2020 bude provedeno rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT.

IV. ročník sympozia Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Publikováno: 12. 11. 2019

Dne 8. 11. 2019 proběhl IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 232 pasivních i aktivních účastníků včetně významných zahraničních hostů.

Rozšíření číselníků vybraných položek NRNAR

Publikováno: 12. 11. 2019

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 10. 2019 akceptuje modul NRNAR evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1. 1. 2020 bude provedeno rozšíření číselníků vybraných položek.

Lékárenská péče 2018

Publikováno: 12. 11. 2019

Aktuální informace A05/19 – Lékárenskou péči zajišťovalo (k 31. 12. 2018) 2 769 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 208 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2018 připadalo v průměru 3 846 obyvatel. Zařízení za loňský rok přijala více než 69,7 mil. receptů a téměř 3,9 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 6,55 receptů a 0,36 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 658 Kč. Celková částka za doplatky léků činila 7,70 mld. Kč, následně byla zdravotními pojišťovnami vybraným skupinám pacientů vrácena z doplatků částka 657,0 mil. Kč. Celkové tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky činily 89,06 mld. Kč.

Hlášení nových položek do Národního registru zdravotnických pracovníků od 2. 1. 2020 pro PZS

Publikováno: 11. 11. 2019

Na základě novely zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách) dojde od 2.1.2020 k rozšíření hlášení nových položek do Národního registru zdravotnických pracovníků pro poskytovatele zdravotních služeb.

Epidemiologie nádorů u dětí a mladistvých na interaktivním webovém portálu

Publikováno: 4. 11. 2019

Dovolujeme si informovat odbornou, ale i širokou veřejnost, že na začátku listopadu 2019 byl spuštěn odborný webový portál zabývající se epidemiologií zhoubných nádorů v populaci 0–19 let.

Nové datové rozhraní NR-ZP a hlášení nových položek na základě zákona č. 372/2011 Sb.

Publikováno: 4. 10. 2019

V části datové rozhraní NR-ZP je zveřejněno nové datové rozhraní platné od 1. 1. 2020. Změny v datovém rozhraní se týkají hlášení od poskytovatelů zdravotních služeb a hlášení členství v profesních komorách.

Opravy MKN-10 ve vydání z 30. září 2019

Publikováno: 1. 10. 2019

Opravy ve vydání strukturovaných podkladů českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10) z 30. září 2019. Strukturované podklady je možné stáhnout na stránce MKN.

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018

Publikováno: 27. 9. 2019

V roce 2018 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 235 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 20 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 054 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,7 dnů.

Otevřená data ÚZIS ČR na Hackathonu 2019

Publikováno: 25. 9. 2019

Hlavní myšlenkou Hackathonu veřejné správy je nacházet cesty a způsoby, jak využívat bohaté datové sady, jimiž disponují nejrůznější veřejné instituce. Letošního ročníku se zúčastnili i zástupci ÚZIS ČR s datovou sadou z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018

Publikováno: 12. 9. 2019

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.

Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR

Publikováno: 9. 9. 2019

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR, pracoviště Praha.

Veřejná zakázka – nepravidelná osobní přeprava

Publikováno: 5. 9. 2019

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Nepravidelnou osobní přepravu“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj.: „Nepravidelná osobní přeprava“  NEOTVÍRAT

Opravy MKN-10 ve vydání z 21. srpna 2019

Publikováno: 22. 8. 2019

MKN-10 – Opravy ve vydání z 21. srpna 2019. Na základě hlášených chyb vydáváme opravenou podobu strukturovaných podkladů aktuálního vydání MKN-10. Webový portál ani PDF soubory posledního vydání tyto chyby neobsahovaly a oprava se jich tedy netýká.

Konference PREVON 2019

Publikováno: 9. 7. 2019

Ve dnech 22. až 23. října 2019 se konal již třetí ročník konference PREVON 2019, která byla letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově byly představeny možnosti časného záchytu karcinomu plic.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv