Slovník pojmů

Zde naleznete vysvětlení některých pojmů, které používáme v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 • Anonymizace – úplný a definitivní výmaz jakýchkoliv údajů, na základě kterých lze dotčenou osobu identifikovat
 • Citlivé údaje – údaje zvláštní povahy, např. údaje o Vašem zdravotním stavu Osobní údaje - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů)
 • Identifikovatelná fyzická osoba – fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat
 • NZIS – Národní zdravotnický informační systém, jehož součástí jsou zdravotnické registry uvedené zde
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů – odborník v oblasti ochrany osobních údajů, jenž nám napomáhá při monitorování souladu zpracování osobních údajů s právními předpisy a slouží jako kontaktní místo pro Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Příjemce – každá osoba, které jsou osobní údaje zpřístupněny, kromě těch, které provádí vyšetřování
 • Pseudonymizace – nahrazení identifikačních údajů bezvýznamovými identifikátory, které může s identifikačními údaji zpětně spárovat pouze speciálně určená osoba. Kromě ní není nikdo schopen určit, komu dané údaje patří.
 • Společní správci – osoby, které společně určují účely a prostředky zpracování osobních údajů. Se žádostí se můžete obrátit na kteréhokoliv z nich.
 • Správce – osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správce může pověřit zpracovatele, aby pro něho osobní údaje zpracoval.
 • Subjekt údajů – fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují Účel zpracování - důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávané
 • Zpracování – vše, co správce nebo zpracovatel s osobními údaji provádí
 • Zpracovatel – osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce