Registr tuberkulózy (RTBC)

O registru

Vstup do registru

Žádost o přístup do registru pro ISBT laboratoře

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Žádost o přístup do registru pro ISBT laboratoře

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Aktuality

Účelem zjišťování je zajištění dohledu nad TBC v ČR a přípravy programů k omezení výskytu TBC.

V Registru tuberkulózy jsou sledovány všechny osoby, u kterých byla na území České republiky zjištěna aktivní tuberkulóza nebo jiná mykobakterióza a osoby dispenzarizované ve skupinách aktivní i inaktivní tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy.

V České republice existuje od padesátých let 20. století zákonná povinnost pro všechny lékaře, kteří diagnostikují u nemocných nové onemocnění nebo recidivu tuberkulózy, jakož i úmrtí na tuberkulózu, hlásit je jako nemocné s infekčním onemocněním. Údaje o všech oznámených výskytech se monitorují v centrálním registru TBC. Registr TBC nahrazuje lokální zpracování části zabývající se shromažďováním dat z formulářů, a tím napomáhá při tvorbě a údržbě kvalitní, aktuální a proti zneužití osobních dat zabezpečené datové základny v oblasti výskytu onemocnění TBC v rámci ČR.

Od roku 2003 je RTBC součástí Informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Krajské hygienické stanice vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce.

Nedílnou součástí RTBC se stala databáze Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT). ISBT je systém hlášení pozitivních výsledků mykobakteriologických vyšetření. Každá laboratoř, provádějící detekci TBC, je povinna hlásit pozitivní nálezy. Provázanost RTBC a ISBT přispívá ke kontrole úplnosti a validity dat o TBC. V současné době zajišťuje provoz ISBT Národní jednotka dohledu nad TBC Nemocnice Na Bulovce.

Registr TBC zajišťuje:

  • pravidelný měsíční sběr údajů o notifikovaných TBC nemocných po validaci krajskými konzultanty dohledu nad TBC
  • pololetně výstupní sestavy o epidemiologické situaci TBC a opatřeních kontroly TBC, které jsou analyzovány Národní jednotkou dohledu nad TBC
  • podle potřeby a na požádání vypracování dalších sestav pro analýzy epidemiologické situace

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je zjištěná aktivní tuberkulóza nebo jiná mykobakterióza a každý mikrobiologicky pozitivní laboratorní nález.

Okruh zpravodajských jednotek

Odborné ordinace lékařů oboru pneumologie a ftizeologie ve zdravotnických zařízeních (ambulantních i lůžkových) bez ohledu na zřizovatele.

Každá laboratoř provádějící mykobakteriologická vyšetření bez ohledu na zřizovatele.

Legislativa

Publikace

Tuberkulóza v ČR


Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2022

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2021

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2020

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2019

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2017

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2015

Tuberkulóza a respirační nemoci 2014

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013

Tuberkulóza a respirační nemoci 2013

Tuberkulóza a respirační nemoci 2012

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2003–2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012

Tuberkulóza a respirační nemoci 2011

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2002–2011

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2011

Tuberkulóza a respirační nemoci 2010

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2010

Infekční nemoci u uživatelů drog v ČR v letech 2001–2010

Tuberkulóza a respirační nemoci 2009

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2009

Tuberkulóza a respirační nemoci 2008

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2008

Tuberkulóza a respirační nemoci 2007

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2007

Tuberkulóza a respirační nemoci 2006

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2006

Světový den boje proti tuberkulóze a tuberkulóza v ČR v roce 2006 podle předběžných dat z Registru tuberkulózy

Tuberkulóza a respirační nemoci 2005

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci 2004

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2004

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2003

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2002

Situace tuberkulózy v České republice v roce 2000

Tuberkulóza v roce 1999

Tuberkulóza v roce 1998

Tuberkulóza v roce 1997

Tuberkulóza a respirační nemoci 2003

Tuberkulóza a respirační nemoci 2002

Tuberkulóza a respirační nemoci 2001

Tuberkulóza a respirační nemoci 2000

Tuberkulóza v Evropě


Tuberkulóza v Evropě v roce 2010 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe

Tuberkulóza v Evropě v roce 2009 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe

Tuberkulóza v Evropě v roce 2008 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe

Tuberkulóza v Evropě v roce 2007 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2005 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2006 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2004 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2003 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2002 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v letech 1995 - 2001 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB