Konference a vzdělávání

7. konference PREVON 

Publikováno: 2. 11. 2023
 5. 12. 2023  —  6. 12. 2023
 Praha

Ve dnech 5.–6. prosince 2023 se v Praze uskuteční 7. konference PREVON. Tradiční dvoudenní konference se zaměří na onkologický a novorozenecký screening v ČR.

PROSTAFORUM 2023 

Publikováno: 1. 11. 2023
 23. 11. 2023
 Praha

Srdečně zveme všechny zájemce na konferenci PROSTAFORUM 2023, která se koná 23. listopadu 2023 v Praze. Jejím hlavním tématem bude start populačního programu pro časný záchyt karcinomu prostaty, který začíná v lednu 2024.

Konference CZ-DRG 2023 

Publikováno: 20. 9. 2023
 9. 11. 2023  —  10. 11. 2023
 Praha, Kongresové centrum Praha

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní ročník Konference CZ-DRG, která proběhne 9. a 10. listopadu 2023 v Kongresovém centru Praha.

Konference KlasifiKon 2023 

Publikováno: 21. 9. 2023
 11. 10. 2023  —  12. 10. 2023
 Praha, Kongresové centrum Praha

Ve dnech 11. a 12. října 2023 proběhne VIII. . ročník konference věnované klasifikacím a číselníkům ve zdravotnictví, pořádaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. Tématem letošní konference a doprovodného semináře je česká verze  11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a její implementace.

Seminář Seznámení s výstupy projektu NCMNK 

Publikováno: 19. 6. 2023
 15. 6. 2023, 13:30  —  15. 6. 2023, 17:00
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Dne 15. 6. 2023 proběhl seminář Seznámení s výstupy projektu NCMNK, který byl uskutečněn k příležitosti ukončení projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) ke konci června letošního roku a který byl pořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Seminář tvořily především prezentace jednotlivých výstupů Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace.

Když jde o zdraví, pojďme do toho společně – 3. konference NZIP 

Publikováno: 9. 6. 2023
 7. 6. 2023

Ve středu 7. června 2023 se v Praze ve STAGES HOTEL Prague konala 3. konference NZIP (Národní zdravotnický informační portál), na které byl všem příznivcům z řad zdravotnických odborníků, pacientských organizací a dalších institucí aktivně či pasivně zapojených do českého zdravotnictví představen aktuální stav portálu nzip.cz a jeho další vize do budoucna. Své výstupy ve čtyřech blocích odprezentovali nejen zástupci Řídicí rady a členové interních týmů Národního zdravotnického informačního portálu, ale také stávající a noví partneři ze spolupracujících a zainteresovaných institucí.

Archiv