Konference a vzdělávání

Konference NZIS Open 2019

Publikováno: 18. 12. 2019
 13. 12. 2019
 Praha

Vysoce aktuálním tématem otevřených (nejen zdravotnických) dat se zabývala konference, kterou Ústav zdravotnických informací ČR (ÚZIS) uspořádal 13. prosince 2019 v Emauzském opatství v Praze. Cílem bylo založení nové tradice v podobě každoročně pořádané akce, která svede na jedno místo odborníky velmi úzce se profilující právě do zmíněné oblasti otevřených dat v medicíně.

Konference DRG Restart 2019

Publikováno: 2. 12. 2019
 13. 11. 2019  —  14. 11. 2019
 Praha

Konference DRG Restart 2019 se uskutečnila ve dnech 13.–14. listopadu 2019 v prostorách Kongresového centra Praha.

Konference PREVON 2019

Publikováno: 9. 7. 2019
 22. 10. 2019  —  23. 10. 2019
 Praha, TOP HOTEL Praha

Ve dnech 22. až 23. října 2019 se konal již třetí ročník konference PREVON 2019, která byla letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově byly představeny možnosti časného záchytu karcinomu plic.

Konference KlasifiKon 2019

Publikováno: 15. 11. 2019
 22. 10. 2019  —  23. 10. 2019
 Praha

Ve dnech 22.–23. října 2019 pořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, ministryně práce a sociálních věcí ČR, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2019.

Archiv