Konference a vzdělávání

Konference KlasifiKon 2020

Publikováno: 1. 9. 2020
 2. 12. 2020
 Virtuálně v prostředí MS Teams

Pátý ročník konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech a jejich použití v českém zdravotnictví, který bude zaměřen na klasifikace a terminologie vzácných onemocnění, sběr dat o vzácných onemocněních a související epidemiologické analýzy.

Seminář Kategorizace zdravotnických prostředků

Publikováno: 12. 10. 2020
 8. 10. 2020
 Videokonference

Dne 8. 10. 2020 se konal odborný seminář na téma Kategorizace zdravotnických prostředků. Vzhledem k současným protiepidemickým opatřením proběhl distančně elektronickou formou prostřednictvím telekonferenčního spojení (realizovaného v MS Teams) a v omezeném časovém rozsahu 9:30–12:30 hod.

Archiv