Osobní údaje poskytnuté pro účely zasílání zpravodajů

Za účelem rozesílaní zpravodajů a newsletterů budeme zpracovávat, resp. zpracováváme na základě Vašeho souhlasu po dobu přihlášení k odběru Vaši e-mailovou adresu. Vámi udělený souhlas budeme archivovat ještě čtyři roky po ukončení odběru za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné.

Souhlas je dobrovolný. Můžete ho kdykoliv odvolat kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém průvodním e-mailu nebo zasláním e-mailu na adresu uzis@uzis.cz. Tím bude zasílání newsletterů nebo zpravodajů ukončeno.

V případě odvolání souhlasu nebudeme Vaši e-mailovou adresu nadále zpracovávat pro účely, pro které jste nám ho souhlas udělil/a, její zpracování před odvoláním souhlasu ale zůstane zákonné.

Máte právo na přístup k Vašim údajům (tj. získat informaci, zda a jaké údaje o Vás zpracováváme), jejich opravu a výmaz, právo na omezení jejich zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.