Národní registr intenzivní péče

O registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884/883

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884/883

Aktuality

Národní registr intenzivní péče byl zaveden v roce 2016 novelizací zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s účinností od 1. 7. 2016. 

Registr se zaměřuje na oblast standardizace klinických postupů a kvality intenzivní péče. Hlavním přínosem registru, který se týká výhradně poskytované akutní lůžkové péči, je sledování kvality a výsledků péče, vybudování referenčního zdroje dat a poskytování srovnávacích analýz jednotlivým poskytovatelům.

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta, sociodemografické údaje (věk, pohlaví) ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, diagnóza onemocnění včetně laboratorních hodnot, poskytování dispenzární péče a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího a poskytujícího akutní lůžkovou péči intenzivní a následnou intenzivní péči.

Statistická jednotka zjišťování

Základní statistickou jednotkou záznamu v registru je záznam o hospitalizaci pacienta na jednotce intenzivní péče nebo anesteziologickém a resuscitačním oddělení, tedy pacient, kterému byla poskytnuta intenzivní forma lůžkové péče.

Okruh zpravodajských jednotek

Údaje pacientů do registru bude hlásit každý poskytovatel intenzivní lůžkové péče, který ji poskytl při hospitalizaci pacienta v případě náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy důvodně předpokládat.

V současné době jsou pro naplnění registru využívána data zdravotních pojišťoven prostřednictvím Národního registru hrazených zdravotních služeb.

Legislativa

Rozsah údajů

Osobní údaje

 • AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného registru)
 • datum narození pacienta
 • bydliště pacienta - kraj/okres, stát
 • zdravotní pojišťovna pacienta

Klinické údaje

Případ / lůžkový pobyt na JIP nebo ARO

 • Glasgow Coma Scale
 • APACHE II – Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
 • TRISS – Trauma Score + Injury Severity Score
  • Součet bodů TRISS
  • Celkem IIS (Injury Severity Score) systému TRISS
  • Celkem RTS (Revised Trauma Score) systému TRISS
 • Hodnota skóre SOFA pro první den pobytu
 • Aktuální TISS body

Den pobytu na JIP nebo ARO

 • Glasgow Coma Scale
 • Škála SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)
 • TISS score (Therapeutic Intervention Scoring System)

Dokumenty

Zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

Datové rozhraní a číselníky

Zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

Publikace

Zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě