Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV)

O registru

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  radka.kremerova@uzis.cz
  224 972 802

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV) je zdrojem informací jak o podrobnostech a okolnostech náhlých a násilných úmrtí, tak o jejich příčinách. Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace údajů získaných z pitev a jejich toxikologických vyšetření na soudnělékařských odděleních. Registr je zároveň zdrojem informací o tzv. drogových úmrtích, tj. úmrtích na předávkování návykovými látkami a úmrtích z jiných příčin za jejich přítomnosti.

Souhrnná data jsou podpůrným zdrojem při přípravě a předávání údajů o úmrtnosti a jejích příčinách do mezinárodních institucí, jako jsou zejména Světová zdravotnická organizace, Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je každá provedená pitva včetně výsledků toxikologických vyšetření získaných při pitvě.

Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou jednotkou je každé pracoviště soudního lékařství, ve kterém byla provedena pitva a toxikologická vyšetření.

Legislativa

Publikace

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na oddělení soudního lékařství

ISSN: 2571-2284
Stran: cca 60 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2015.

Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2016

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015

Zdravotnická statistika | Patologie a soudní lékařství