Vedení ústavu

Ředitel a vedení ústavu

Ladislav Dušek

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel

 Ladislav.Dusek@uzis.cz
 +420 224 972 869

Vladimíra Těšitelová

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová
statutární zástupce ředitele

 Vladimira.Tesitelova@uzis.cz
 +420 224 972 883

Ing. Jan Linda
zástupce ředitele pro ekonomiku

 Jan.Linda@uzis.cz
 +420 224 972 117

Vladimíra Těšitelová

Ing. Milan Blaha, Ph.D.
zástupce ředitele pro IT

 Milan.Blaha@uzis.cz
 +420 224 972 266

 

RNDr. Jitka Soukupová
zástupce ředitele pro vědu a grantovou činnost

 Jitka.Soukupova@uzis.cz
 +420 224 972 783

 

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 poverenec@uzis.cz
 +420 224 972 712

Mgr. Lenka Svobodová
vedoucí odd. komunikace a vztahů s veřejností

 Lenka.Svobodova@uzis.cz
 +420 606 754 763, +420 224 972 302

Vedoucí odborů

Ing. Jan Linda
odbor ekonomicko-provozní a mzdový

 Jan.Linda@uzis.cz
 +420 224 972 117

JUDr. Richard Galuška
odbor právní

 Richard.Galuska@uzis.cz
 +420 224 972 112

Ing. Jan Linda
odbor rozvoje a implementace DRG

 Jan.Linda@uzis.cz
 +420 224 972 117

Vladimíra Těšitelová

Ing. Milan Blaha, Ph.D.
odbor informačních technologií

 Milan.Blaha@uzis.cz
 +420 224 972 266

Ondřej Májek

PhDr. Karel Hejduk
Národní screeningové centrum

 Karel.Hejduk@uzis.cz
 +420 776 791 849

Vladimíra Těšitelová

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
odbor analýzy dat

 Jiri.Jarkovsky@uzis.cz
 +420 778 543 690

Ing. Irena Luňáčková
odbor správy dat

 Irena.Lunackova@uzis.cz
 +420 222 269 999