Vedení ústavu

Ředitel a vedení ústavu

Ladislav Dušek

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel

 Ladislav.Dusek@uzis.cz
 +420 224 972 869

Vladimíra Těšitelová

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová
statutární zástupce ředitele

 Vladimira.Tesitelova@uzis.cz
 +420 224 972 883

Ing. Jan Linda
zástupce ředitele pro ekonomiku

 Jan.Linda@uzis.cz
 +420 224 972 117

 

RNDr. Jitka Soukupová
zástupce ředitele pro vědu a grantovou činnost

 Jitka.Soukupova@uzis.cz
 +420 224 972 783

 

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
pověřenec pro ochranu osobních údajů

 poverenec@uzis.cz
 +420 224 972 712

Vedoucí odborů

Ing. Jan Linda
Odbor ekonomicko-provozní a mzdový

 Jan.Linda@uzis.cz
 +420 224 972 117

JUDr. Richard Galuška
Odbor právní

 Richard.Galuska@uzis.cz
 +420 224 972 112

Ing. Jan Linda
Odbor rozvoje a implementace DRG

 Jan.Linda@uzis.cz
 +420 224 972 117

RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Odbor informačních technologií

 Daniel.Klimes@uzis.cz
 +420 778 543 722

MUDr. Miroslav Zvolský
Národní centrum elektronizace zdravotnictví

 Miroslav.Zvolsky@uzis.cz
 +420 604 905 058

Karel Hejduk

PhDr. Karel Hejduk
Národní screeningové centrum

 Karel.Hejduk@uzis.cz
 +420 776 791 849

Jiří Jarkovský

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Odbor analýzy dat

 Jiri.Jarkovsky@uzis.cz
 +420 770 197 286

Ing. Irena Luňáčková
Odbor správy dat

 Irena.Lunackova@uzis.cz
 +420 222 269 999

Jiří Jarkovský

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
Komunikační a datové centrum NZIS

 Martin.Komenda@uzis.cz