Mezinárodní srovnání

ÚZIS ČR úzce spolupracuje zejména s institucemi a orgány Evropské unie (EU), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V rámci této spolupráce zpracovává a poskytuje data za ČR do rozsáhlých databází těchto organizací, účastní se však také mezinárodních projektů a diskusí zabývajících se rozvojem metodiky sledovaných indikátorů, sběrem dat, zaváděním nových datových zdrojů a jejich zkvalitňováním.