Řídicí rada projektů podpořených z ESF ČR a OPZ

Řídicí rada projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost je odborným poradním orgánem ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, organizační složky státu a byla zřízena ředitelem ÚZIS ČR v souladu s Organizačním řádem ÚZIS ČR za účelem kontroly, koordinace a metodické podpory řízení všech projektů realizovaných ÚZIS ČR, které jsou finančně podporované z Evropského sociálního fondu ČR z Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014–2020.