Tematické řady

Ekonomika a finanční analýzy

Čerpání zdravotní péče cizinci

Ekonomika zdravotnických zařízení

Investiční majetek zdravotnických zařízení

Mzdy a platy

Práce přesčas a pracovní pohotovost lékařů

Pracovníci ve zdravotnictví

Spotřeba zdravotnických služeb

Výdaje na léky

Výdaje na zdravotnické prostředky

Výdaje na zdravotnictví

Zdravotní pojišťovny


Mezinárodní srovnání

Data Eurostatu

Data OECD

Data WHO

ECHI ukazatele

Srovnání zdravotnických dat v SR a ČR

Tuberkulóza v Evropě

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví


Souhrnná data o ČR

Zdravotnická ročenka České republiky


Výběrová šetření a studie

EHIS CR 2008

EHIS CR 2014

EUROHIS

H&HSR 2000

HIS CR 1993

HIS CR 1996

HIS CR 1999

HIS CR 2002

Monitoring orálního zdraví populace ČR

Studie o zdravotním stavu a životním stylu

Světové šetření o zdraví

Šetření o zdravotně postižených osobách


Zdravotnická statistika

Alergologie a klinická imunologie

Ambulantní péče

Anesteziologie a resuscitace

Asistovaná reprodukce

Demence

Demografie

Dermatovenerologie

Děti a dorost

Diabetologie, péče o diabetiky

Domácí zdravotní péče

Doprava raněných, nemocných a rodiček

Gastroenterologie

Gynekologie a porodnictví

Hemodialýza

Hospitalizovaní

Chirugie

Infekční nemoci

Kardiochirurgické operace

Kardiovaskulární intervence

Klinická biochemie

Klinická farmacie

Klinická hematologie

Lázeňská péče, lázně

Lékaři, stomatologové a farmaceuti

Lékařská genetika

Logopedie

Lůžková péče

Mortalita

Narození, zemřelí

Návykové látky

Nemoci oběhové soustavy

Nemoci z povolání

Neurologie

Novorozenci

Novotvary

Nukleární medicína

Očkování

Oftalmologie

Ortopedická protetika

Otorinolaringologie (ORL)

Patologické hráčství

Patologie a soudní lékařství

Pneumologie a ftizeologie

Pohlavní nemoci

Poruchy příjmu potravy

Potraty

Pracovní lékařství

Pracovní neschopnost

Praktičtí lékaři pro dospělé

Psychiatrie (obecně)

Radiační a klinická onkologie

Radiologie a zobrazovací metody

Rehabilitace a fyzikální medicína

Rodičky

Sebevraždy

Souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva

Stomatologie

Studující a absolventi

Tkáňová banka

Transfuzní služba

Tuberkulóza v ČR

Úrazy

Vnitřní lékařství

Vrozené vady

Záchranná služba

Záchytná stanice

Zlomeniny


Zdravotnická zařízení

Internet ve zdravotnických zařízeních

Kojenecké ústavy, dětské domovy a další zařízení pro děti

Lékárny a lékárenská péče

Nemocnice

Odborné léčebné ústavy (OLÚ)

Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Zdravotnická zařízení v ČR