Registry Koordinačního střediska transplantací

Informační systém dárců a transplantací (ISDT)

Registr ISDT představuje jednotný informační nástroj pro koordinaci transplantací a informační podporu komplexního řešení problematiky transplantací v České republice.

Správu registru vykonává Koordinační středisko transplantací, kde lze najít vyčerpávající informace k problematice transplantací orgánů v ČR.

Informační systém tkáňových bank (TISSIS)

Účelem integrovaného informačního systému TISSIS je používání jednotného informačního nástroje pro koordinaci veškerého pohybu tkání v České republice.

Primárním cílem je provozovat implantační registr tkání, jako součást informační podpory komplexního řešení problematiky transplantací a implantací tkání v ČR a zajištění tak transparentnosti a trasovatelnosti tkáně od jejího odběru až po její implantaci, export či likvidaci.

Správu registru vykonává Koordinační středisko transplantací, kde lze najít vyčerpávající informace k problematice transplantací tkání v ČR.