Národní registr kloubních náhrad

O registru

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884/883

NRKN je registrem zaměřeným na získávání a shromažďování informací o provedených operacích s užitím umělé kloubní náhrady. Tento registr je novým prvkem v dokumentaci, sledování a přehledu o takto zaměřené ortopedické péči a je její nedílnou součástí. Úlohou NRKN je registrace údajů o léčbě s užitím endoprotézy a specifických informací blíže upřesňujících tuto léčbu.

NRKN poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní úrovni, tak i pro mezinárodní srovnávání, pro epidemiologické studie, zdravotnický výzkum a sledování kvality této péče.

Souhrnná data jsou podkladem pro včasnou signalizaci předčasného selhávání konkrétního typu implantátu nebo způsobu jeho aplikace. Porovnání jednotlivých parametrů konkrétního poskytovatele péče a souhrnných dat za národní celek lze využít, po dalším odborném vyhodnocení, pro posouzení kvality péče a pro nápravu nedostatků, tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů. Anonymní individuální data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum jen v souladu s platnými zákony a se souhlasem, případně vysvětlujícím komentářem Rady NRKN.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je provedená operace s užitím umělé kloubní náhrady kyčle, kolena, ramena, lokte nebo hlezna.

Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti s implantací  nebo reimplantací umělé kloubní náhrady.

Legislativa

Rozsah údajů

Od konce roku 2003 je NRKN provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NRKN vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https.

Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Údaje o provedené operaci

Pacient

 • rodné číslo
 • datum narození
 • pohlaví
 • státní občanství

Operace

 • druh kloubu (kyčel, koleno, rameno, loket, hlezno)
 • datum operace
 • lokalizace operace (pravá/levá)
 • primární/revizní
 • pracoviště, kde byla operace provedena
 • druh endoprotézy
 • způsob fixace endoprotézy
 • diagnóza primární operace
 • počítačová navigace
 • přístup ke kloubu
 • typ předchozí operace
 • druh pooperační fixace

Kostní štěpy

Materiál

Cement

Augmentace (šrouby, dříky)

Dokumenty

Závazné pokyny – metodika

Datové rozhraní a číselníky

Publikace

Údaje z NRKN byly zveřejněny v časopise České společnosti pro ortopedii a traumatologii pod názvem Národní registr kloubních náhrad ČR, náhrady kyčelního kloubu (vybrané výstupy a jejich rozbor za období 2003-2012).