NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí (NRKI)

Aktuality


O modulu

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Modul kardiovaskulárních intervencí (NRKI) je součástí Národního registru kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI).

Tento celoplošný populační registr byl zřízen Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2004. Účelem registru je poskytovat informační podporu pro sledování vývoje, příčin a důsledků závažných kardiovaskulárních onemocnění a stavů v České republice.

Do registru se povinně hlásí všechny provedené koronární i nekoronární katetrizační kardiovaskulární intervence. Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla pacientovi provedena kardiovaskulární intervence, má povinnost danou intervenci hlásit do registru.

Význam registru je dvojí. Především plní registr funkci informativní a přehledovou, protože shromážděná data o reálné situace v ČR v oblasti kardiovaskulárních intervencí umožňují sledování dlouhodobých trendů závažných kardiovaskulárních onemocnění, kvality poskytované péče, vývoje v léčebných postupech i použitých stentech. Následné doplnění mortality z mortalitních dat nabízí zpětnou vazbu o efektivitě používaných invazivních technik a materiálů.  

Významným přínosem registru je také možnost zjistit pro konkrétního pacienta historii provedených kardiovaskulárních intervencí (zaznamenaných do Národního registru kardiovaskulárních intervencí) a kardiochirurgických operací (zaznamenaných do Národního kardiochirurgického registru). Pro poskytnutí akutní péče pacientům s opakovanými akutními srdečními problémy se může jednat o život zachraňující informaci. Ve všech případech umožňuje znalost historie předchozích kardiochirurgických výkonů a kardiovaskulárních intervencí účinnější spolupráci kardiologů a kardiochirurgů v dlouhodobé péči o pacienta.

Registr umožňuje také využití klinických údajů pro výzkumné a vědecké účely. Tato funkce registru je významná především pro odbornou veřejnost. Analytické výstupy z registru mohou sloužit jako podklady pro publikace, přednášky či k hodnocení efektivity použitých léčebných postupů.

Správcem registru a jeho zpracovatelem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Statistická jednotka zjišťování

Do registru se povinně hlásí všechny provedené koronární i nekoronární katetrizační kardiovaskulární intervence.

Okruh zpravodajských jednotek

Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla pacientovi provedena kardiovaskulární intervence, má povinnost danou intervenci hlásit do registru.

Údaje se předávají za každou provedenou kardiovaskulární intervenci po ukončení hospitalizace vždy za daný kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce.

Legislativa

Další závazné předpisy:

Rozsah údajů

1. Identifikace pracoviště a případu

 • IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení
 • kód a název pracoviště
 • datum intervence
 • katetrizující
 • typ výkonu
 • kód případu
 • lokální kód případu 

2. Pacient

 • rodné číslo
 • datum narození
 • věk
 • pohlaví
 • místo bydliště (obec)

3. Anamnéza

 • Diabetes mellitus
 • Renální selhání
 • Předchozí kardiochirurgický výkon
 • Předchozí PCI

4. Koronární intervence (PCI)

 • Indikace (Stabilní formy ICHS (SAP), Akutní koronární syndrom (AKS), Staged PCI)
  • Killip třída (pro AKS)
  • Stav po resuscitaci pro oběhovou zástavu (pro AKS)
  • Plicní ventilace (pro AKS)
  • Lokalizace ischemie (pro AKS STEMI akutní fáze)
  • Časy STEMI (pro AKS STEMI akutní fáze)
 • Angiografie
  • Rozsah koronárního postižení (Postižená povodí)
  • LM nad 50%
  • EF LK v době výkonu
  • Přístupová cesta (finální)
 • PCI procedura – popis všech intervenovaných lézí (maximálně 10)
  • Segment
  • Kalibr cévy
  • Stenosa před
  • TIMI flow před
  • Stenosa po 
  • TIMI flow po
  • Stent (Ano/Ne)
  • Typ použitého stentu
  • Jiný výkon (Ano/Ne)
  • Typ jiného výkonu

5. Nekoronární intervence

 • Typ nekoronární intervence
 • Intervence vrozené srdeční vady 

6. Komplikace výkonu

 • Typ komplikace 

7. Mortalita

 • Datum úmrtí

Dokumenty

Závazné pokyny – kompletní metodika sběru dat

Formulář pro ruční vyplňování

Datové rozhraní a číselníky

Publikace

Kardiovaskulární intervence


Provedené kardiovaskulární intervence v období 2005–2021

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2019

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2018

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2017

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2012

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2011

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2010

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2009

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2008

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2007

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2006

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2005