Pneumologie a ftizeologie

Pneumologie a ftizeologie


Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2022

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2021

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2020

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2020

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2019

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2019

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2018

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2017

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2017

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2016

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2015

Tuberkulóza a respirační nemoci 2014

Tuberkulóza a respirační nemoci 2013

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2013

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2013

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2013

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2013

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2013

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2012

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2012

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2012

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2012

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2012

Tuberkulóza a respirační nemoci 2012

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2012

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2012

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2011

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2011

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2011

Tuberkulóza a respirační nemoci 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2011

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2011

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Kraji Vysočina v roce 2011

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2011

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2011

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2010

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2010

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2010

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2010

Tuberkulóza a respirační nemoci 2010

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2010

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Kraji Vysočina v roce 2010

Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2009

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2009

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2009

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2009

Tuberkulóza a respirační nemoci 2009

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008

Tuberkulóza a respirační nemoci 2008

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2008

Tuberkulóza a respirační nemoci 2007

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2007

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007

Tuberkulóza a respirační nemoci 2006

Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2005

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci 2004

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2003

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2002

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2001

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2000

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 1998

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 1997

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji v r. 2001

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí Moravskoslezského kraje v r. 2001

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v r. 2001

Ambulantní péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji v roce 2002

Činnost ambulantních zdravotnických zařízení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Královéhradeckém kraji v roce 2002

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí Moravskoslezského kraje v roce 2002

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2002

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí ve Zlínském kraji v roce 2002

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2003

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2003

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2003

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Tuberkulóza a respirační nemoci 2002

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2002

Tuberkulóza a respirační nemoci 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Tuberkulóza a respirační nemoci 2000

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000