COVID-19

Dokumenty a pokyny, zejména pro lékaře a odbornou veřejnost

Testování zaměstnanců a dalších osob (testování ve firmách) od 17. 1. 2022

Léková žádanka, indikace a medikace

eŽádanka k vyšetření

Očkování

ISIN – klinika

Laboratoře

Rezervační systém na testy (není provozován ÚZIS ČR)

Klasifikace

Ostatní dokumenty a odkazy

Prezentace, analýzy

Datové sady

Data o výskytu onemocnění COVID-19, provedených testech, diagnostikovaných případech, hospitalizovaných a vyléčených pacientech jsou sbírána v tzv. Informačním systému infekční nemoci (ISIN). Většina dat je publikována formou datových sad, které lze využít jak pro informování široké veřejnosti, tak i tvorby vlastních analýz či webových vizualizací a aplikací. Kromě nich jsou k dispozici i datové sady na úrovni krajů, měst a obcí. K nim mají přístup určení zástupci krajských úřadů, krajských hygienických stanic a obcí s rozšířenou působností (ORP), aby byli informováni o aktuální situaci v daném místě a mohli na jejich základě přijímat další rozhodnutí.

Název datové sady Cílová skupina Autentizovaný přístup
Přehled provedených testů podle typu a indikace Veřejnost ne
Celkový (kumulativní) počet provedených testů Veřejnost ne
Celkový (kumulativní) počet provedených testů podle krajů a okresů ČR Veřejnost ne
Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle KHS včetně laboratoří Veřejnost ne
Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle KHS včetně laboratoří, počet vyléčených, úmrtí a provedených testů Veřejnost ne
Základní přehled Veřejnost ne
Přehled epidemiologické situace dle hlášení KHS podle ORP Veřejnost ne
Epidemiologická charakteristika obcí Veřejnost ne
Epidemiologická charakteristika městských částí hlavního města Prahy Veřejnost ne
Přehled hospitalizací Veřejnost ne
Přehled vykázaných očkování podle krajů ČR Veřejnost ne
Přehled vykázaných očkování podle očkovacích míst ČR Veřejnost ne
Očkovací místa v ČR Veřejnost ne  
Odběrová místa v ČR Veřejnost ne
Přehled osob s prokázanou nákazou dle hlášení KHS Veřejnost ne
Přehled epidemiologické situace dle hlášení KHS podle okresu Veřejnost ne
Přehled vyléčených dle hlášení KHS Veřejnost ne
Přehled úmrtí dle hlášení KHS Veřejnost ne
Přehled distribuce ochranného materiálu dle krajů ČR Veřejnost ne
Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity Veřejnost ne
Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení Veřejnost ne
Datové sady pro prediktivní modelování Akademická spolupráce ano
Protiepidemický systém ČR (PES) Veřejnost ne
Regionální zpravodajství – kraje Krajské samosprávy ano
Regionální zpravodajství – okresy Místní samosprávy ano
Regionální zpravodajství – obce s rozšířenou působností Místní samosprávy ano
Regionální zpravodajství – obce Krajské samosprávy, místní samosprávy ano

Přístup k datovým sadám pro prediktivní modelování

Datové sady pro prediktivní modelování jsou k dispozici zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti. Pro přístup je nutné vyplnit žádost; po jejím schválení ze strany MZ je uživateli vytvořen účet a jsou mu zaslány informace o přístupu k datům i k dokumentaci. V tabulce níže uvádíme agregovaný přehled institucí a počty uživatelů, kteří mají k těmto datovým sadám přístup (stav k 16. 2. 2021).

Instituce Počet uživatelů Přístup od
Univerzita Karlova (4 fakulty) 14 květen 2020
Masarykova univerzita (4 fakulty) 10 květen 2020
České vysoké učení technické v Praze (4 fakulty) 18 září 2020
Vysoké učení technické v Brně (2 fakulty) 7 září 2020
CERGE-EI 3 květen 2020
Vysoká škola ekonomická v Praze 11 září 2020
Česká zemědělská univerzita v Praze 2 říjen 2020
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 5 říjen 2020
Západočeská univerzity v Plzni 3 září 2020
Univerzita Palackého v Olomouci 3 říjen 2020
Ostatní VŠ (ČR) 8 září 2020
Akademie věd ČR (3 ústavy) 6 říjen 2020
Oxford University 1 září 2020
Durham University 1 září 2020
University of Michigan 1 září 2020
Kaunas Technical University 1 říjen 2020
University of Maryland 1 únor 2021
Světová zdravotnická organizace 1 listopad 2020
Bankovní a finanční sektor 6  
Státní sektor a společnosti 33  
Média 27  
Soukromé společnosti 56  
Ostatní, soukromé osoby 121  
Celkem 339