Informační systém z datových souborů ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který podrobně zpracovává statistiku ukončených případů pracovní neschopnosti.

ČSSZ předává pololetně předběžná a ročně definitivní anonymizovaná data ve smluvně dohodnuté struktuře ÚZIS ČR.

Informační systém Pracovní neschopnost (IS PN)

Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje anonymizovaná data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který vede Informační systém Pracovní neschopnost (IS PN).

V souboru jsou zahrnuty všechny ukončené případy pracovní neschopnosti v ČR, které byly hlášeny na tiskopise „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“.

Garantem sběru a metodiky je Česká správa sociálního zabezpečení.

Statistika spojená s pracovní neschopností se od statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je každý ukončený případ pracovní neschopnosti pojištěnce.

Okruh zpravodajských jednotek

Každé zdravotnické zařízení, které vystavilo (I. díl dokladu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti) a/nebo ukončilo (II. díl dokladu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti) pracovní neschopnost.

Legislativa

Publikace

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ISSN: 1210-8693 (0862-5611)
Stran: cca 97 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1965.

K dispozici jsou publikace s daty od roku 1965. Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2021

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2020

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2019

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2018

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2012

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2011

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2010

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2009

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2008

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2006

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2005

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2004

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2002

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2000

Zdravotnická statistika | Pracovní neschopnost | Úrazy