Národní systém hlášení nežádoucích událostí

Aktuality


O registru

V rámci SHNU funguje samostatný Národní portál pro Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU) na adrese http://shnu.uzis.cz/.

Jedním z hlavních cílů portálu je zajištění komunikační odborně orientované platformy pro spolupracující poskytovatele zdravotních služeb (PZS) v identifikaci rizik spojených s poskytováním zdravotních služeb, prevenci nežádoucích událostí, jejich rozpoznání a klasifikaci a jednotném posouzení na lokální úrovni, které umožní sledování a hlášení na centrální úrovni.

Portál SHNU je určený:

  • k prezentaci metodických materiálů,
  • k podpoře edukačních procesů o sledování, hlášení a vypořádání nežádoucích událostí,
  • k posílení edukačních procesů v prevenci nežádoucích událostí,
  • k vizualizaci dat a analýz nežádoucích událostí,
  • k poskytování účelné zpětné vazby,
  • ke vzájemnému sdílení zkušeností.