Ekonomické výsledky poskytovatelů zdravotních služeb

Ekonomika zdravotnických zařízení


Lůžkový fond 2017

Ekonomické výsledky nemocnic 2017

Lůžkový fond 2016

Ekonomické výsledky nemocnic 2016

Lůžkový fond 2015

Ekonomické výsledky nemocnic 2015

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2013

Ekonomické výsledky nemocnic 2013

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2013

Ekonomické výsledky nemocnic 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2011

Ekonomické výsledky nemocnic 2011

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2011

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2010

Ekonomické výsledky nemocnic 2010

Ekonomické výsledky nemocnic 2006–2009

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2010

Ekonomické výsledky nemocnic 2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2005

Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2004

Předběžné ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2003

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2003

Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2004

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví k 30.6.2003

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001

Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2001

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001 z hlediska jejich velikosti

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za 1. pololetí roku 2002

Pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví k 1. pololetí 2002

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 2000

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 2000

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2000

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 2000

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2000 ve srovnání s předchozími lety

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.2000

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 2000 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 2001

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2001

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2001

Pohledávky a závazky nemocnic k 30.9.1999

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. - III. čtvrtletí 1999

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. - III. čtvrtletí 1999 (rezort zdravotnictví)

Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v I. - III. čtvrtletí 1999

Tržby nemocnic a průměrné ceny"" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 1999

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 1999

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 1999 ve srovnání s rokem 1998

Struktura nemocnic podle nákladové rentability a hospodářského výsledku ve vztahu k velikosti lůžkového fondu za rok 1999 (rezort zdravotnictví)

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.1999

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 1999

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 1999

Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v roce 1999

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 1999 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 1999 ve srovnání s předchozími lety

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 2000

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí roku 2000

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1999

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2000

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 2000

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2000

Ekonomická stránka činnosti psychiatrických léčeben v letech 1995 - 1999

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2000

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí roku 2000

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. - III. čtvrtletí 2000

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic rezortu zdravotnictví v letech 1995 - 2000. Struktura nákladů nemocnic v letech 1995 - 2000

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 1998

Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 1998 ve srovnání s rokem 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1998 (rezort zdravotnictví)

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za rok 1998 podle druhu poskytované péče

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 1998, 1997 a 1996

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.1998

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 1998 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1999

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.3.1999

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí 1999 podle druhu poskytované péče

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. čtvrtletí 1999

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1998

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. pololetí 1999

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. pololetí 1999

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 1999

Pohledávky a závazky nemocnic k 30.6.1999

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1999 podle druhu poskytované péče

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí roku 1999

Přehled o struktuře nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability za I. - III. čtvrtletí 1997

Ekonomické údaje zdravotnických zařízení mimo rezort zdravotnictví

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1997

Pohledávky a závazky nemocnic k 31. 12. 1997

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1997

Finanční bilance nemocnic za rok 1997 ve srovnání s rokem 1996

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 1997

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic v roce 1997 a 1996

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1998

Finanční bilance nemocnic za I. čtvrtletí 1998 ve srovnání s rokem 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. čtvrtletí 1998

Pohledávky a závazky zdravotnických organizací po splatnosti k 31.3.1998

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1997

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998

Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1998 ve srovnání s I. pololetím roku 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. pololetí 1998

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998 podle druhu poskytované péče

Náklady a výnosy nemocnic za I. pololetí 1998 podle druhu poskytované péče

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. - III. čtvrtletí 1998 (rezort zdravotnictví)

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 1998

Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1998 ve srovnání s I. - III. čtvrtletím roku 1997

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1998 podle druhu poskytované péče

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Ekonomické výsledky nemocnic 2005

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v r. 2001

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v r. 2001

Ekonomika samostatných ordinací a dalších zdravotnických zařízení za r. 2001

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za 1. pololetí 2003

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví v Jihomoravském kraji za rok 2002

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2002

Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče v Jihomoravském kraji v roce 2002, jejich pohledávky a závazky, bankovní úvěry a leasing

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví v Královéhradeckém kraji za 1. pololetí 2003

Ekonomické výsledky nemocnic Moravskoslezského kraje k 31.12.2002

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2002

Provozní a ekonomické ukazatele v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2002

Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za rok 2002 a 1. čtvrtletí roku 2003

Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí roku 2003

Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji za rok 2002

Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví Ústeckého kraje v roce 2001, 2002 a v 1. pololetí roku 2003

Náklady, pohledávky a závazky nemocnic Zlínského kraje v roce 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2003

Ekonomika zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Ekonomika zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za rok 2003

Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2005

Ekonomické výsledky nemocnic 2003

Ekonomické výsledky nemocnic 2002

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2000