Informační systém výzkumných a inovativních projektů (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR)

Bližší informace naleznete na stránkách Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR).

Externí žádost o přístup do systému ISVP (Informačního systému výzkumných a inovativních projektů) naleznete zde.

Role, které je možné v rámci ISVP přidělit (roli administrátor prosím nepoužívejte):

  • uchazeč – organizace, která zaštiťuje navrhovatele žádající o peníze; spravuje navrhovatele a dělá (potvrzuje) souhrnné věci za celou organizaci (finanční vypořádání za všechny její projekty, nastaví účet organizace…), má přístup k soutěžím a návrhům v určitých stavech v režimu čtení,
  • navrhovatel – člověk, který žádá o projekt a vyplňuje konkrétní údaje.

Dokumenty