Chirugie

Chirugie


Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2020

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2020

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2019

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2019

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2019

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2018

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2018

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2018

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2017

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2016

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2015

Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2013

Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Chirurgická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2013

Chirurgická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2013

Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2013

Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2012

Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Chirurgická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2012

Chirurgická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2012

Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2012

Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Činnost chirurgických oborů ve Zlínském kraji v roce 2012

Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2012

Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Chirurgická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2011

Chirurgická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2011

Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2011

Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2011

Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Činnost chirurgických oborů ve Zlínském kraji v roce 2011

Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011

Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011

Chirurgická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2010

Chirurgická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2010

Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2010

Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2010

Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2010

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2009

Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009

Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2009

Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2009

Chirurgická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2009

Chirurgická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2009

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2008

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2007

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2006

Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2006

Chirurgická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2006

Chirurgická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2006

Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006

Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006

Chirurgická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2006

Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006

Chirurgická péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2006

Chirurgická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2005

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2005

Chirurgická péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005

Chirurgická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005

Chirurgická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2004

Kardiochirurgické operace

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2003

Činnost chirurgických oborů (ambulancí) v roce 2002

Ambulantní chirurgická činnost v roce 1997

Ambulantní péče chirurgických oborů v Jihomoravském kraji roce 2002

Chirurgická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost oboru v roce 2003 v Ústeckém kraji

Chirurgická péče - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2003

Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004

Chirurgická péče - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2003

Chirurgická péče - Činnost v Plzeňském kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2004

Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2002

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000