Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ)

Aktuality


Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ) se skládá z pěti modulů. Tvoří ho modul asistované reprodukce, novorozenců, potratů, rodiček a vrozených vad. Jde o sloučení Národního registru asistované reprodukce, Národního registru novorozenců, Národního registru rodiček, Národního registru potratů a Národního registru vrozených vad do jednoho systému, který přináší zjednodušení administrativní náročnosti a zvyšuje přidanou hodnotu informací ve sjednoceném registru. Toto spojení umožňuje lepší koordinaci, provázanost a hodnocení kvality poskytované péče v oblasti reprodukčního zdraví. V registru reprodukčního zdraví nejsou zpracovávány osobní údaje rodičky, která požádala o utajení své totožnosti při porodu podle § 37 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Legislativa