Videozáznamy přednášek z konference PREVON 2019

Pro zobrazení videozáznamu přednášky klikněte na její název.

Strategie screeningových programů

Perspektivy programu časného záchytu karcinomu plic

Novorozenecký laboratorní screening a jeho výzvy

Klinické screeningové programy zaměřené na novorozence

Screening kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře

Časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře