INTENT – Využití doporučených postupů a srovnávacích standardů za účelem nastartování společensky prospěšného podnikání, které ve střední Evropě zlepší onkologickou péči orientovanou na pacienta

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).


 Evropský fond pro regionální rozvoj
 1. 7. 2017  —  30. 6. 2020
 1 825 506 EUR

Cíl projektu

Cílem projektu INTENT je nalézt řešení pro inovativní onkologickou péči orientovanou na pacienta. Projekt je zacílen na několik typů aktérů, jejichž zástupci jsou do projektu zapojeni: poskytovatelé onkologické péče, pacienti a tvůrci politik. INTENT pomáhá těmto skupinám lépe porozumět interpretaci přístupu orientovaného na pacienta a identifikovat způsoby, jak zvyšovat kvalitu onkologické péče ve střední Evropě.

Klíčové aktivity projektu

 1. vývoj nového modelu onkologické péče, v jehož středu stojí pacient;
 2. vývoj online nástroje pro benchmarking;
 3. testování v regionech střední Evropy;
 4. budování kapacit a virtuální know-how centrum.

Výstupy projektu

 • budeme lépe vědět, co zahrnuje přístup orientovaný na pacienta;
 • budeme mít nové nástroje a metody implementace na pacienta zaměřeného léčebného přístupu;
 • budeme mít relevantní doporučení pro tvůrce pravidel a plán zlepšení;
 • budeme mít lokální síť partnerů, pracujících společně s cílem identifikovat další oblasti pro zlepšení péče a přinášet novátorská řešení;
 • budeme mít online nástroj pro benchmarking.

Partneři projektu

9 partnerů ze 4 zemí:

 • Veneto Institute of Oncology / Istituto Oncologico Veneto (IT) – vedoucí partner projektu
 • Oncology Referral Centre, Aviano / Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (IT)
 • Ministry of Health / Ministero della Salute (IT)
 • Italian Association for Cancer Patients, Relatives and Friends / Associazione Italiana Malati di Cancro, Parenti e Amici (IT)
 • National Institute of Oncology / Országos Onkológiai Intézet (HU)
 • National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia / Nacionalni inštitut za javno zdravje (SI)
 • Institute of Oncology Ljubljana / Onkološki inštitut Ljubljana (SI)
 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic / Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (CZ)
 • Masaryk Memorial Cancer Institute / Masarykův onkologický ústav (CZ)

Další informace

Leták o projektu (111 kB)

Informační videa

INTENT: mezinárodní projekt pro inovaci onkologické péče v Evropě

Společné jednání partnerů projektu INTENT v Masarykově onkologickém ústavu

Ve dnech 2. a 3. října 2018 se v Masarykově onkologickém ústavu setkali na společném jednání partneři projektu INTENT ze čtyř středoevropských zemí: z České republiky, Maďarska, Itálie a Slovinska.

URL: http://www.interreg-central.eu/intent