Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví (projekt ve fázi udržitelnosti, realizovaný KSRZIS)

Cílem projektu bylo zlepšit, zefektivnit a zjednodušit způsob využívání registrů, zlepšit tím informovanost státní správy, jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků, odborné i laické i veřejnosti a zlepšovat zdravotní stav populace, zefektivňovat proces péče a zajistit průběžné sledování a zvyšování kvality poskytované péče.


 Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný operační program
 1. 8. 2014  —  30. 11. 2015
 62 992 600 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/17.09399

Cílem v projektu řešeného rozšíření agendových registrů bylo zkvalitnit výkon veřejné správy v resortu zdravotnictví v ČR, jmenovitě v oblasti regulace nelékařských zdravotnických povolání, zajistit efektivní tvorbu podkladů pro strategické plánování a řízení v oblasti zdravotnictví a racionalizovat administrativní postupy.