Praktický lékař pro dospělé

Konkrétní informace k výkazům pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro dospělé. Kompletní informace o sběru výkazů viz Informace ke sběru výkazů za rok 2023.

Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecný praktický lékař jsou povinni předložit do 2. května 2024 pouze tento výkaz:

E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

Z výkazu se vyřazují údaje o využívání informačních a komunikačních technologií, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami a změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb. Tyto údaje budou poskytovatelé zapisovat přímo do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech.