Roční výkazy 2022

(A) Ambulantní péče

A (MZ) 1-01: AT – návykové nemoci (A013)

 A013 – Roční výkaz;  A013 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
 A054 – Roční výkaz;  A054 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
 A054 – Roční výkaz;  A054 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
 A430 – Roční výkaz;  A430 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
 A013 – Roční výkaz;  A013 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
 A005 – Roční výkaz;  A005 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
 A033 – Roční výkaz;  A033 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
 A011 – Roční výkaz;  A011 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
 A430 – Roční výkaz;  A430 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
 A410 – Roční výkaz;  A410 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
 A430 – Roční výkaz;  A430 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
 A089 – Roční výkaz;  A089 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
 A005 – Roční výkaz;  A005 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
 A013 – Roční výkaz;  A013 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
 A018 – Roční výkaz;  A018 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
 A065 – Roční výkaz;  A065 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: histologie (A054)
 A054 – Roční výkaz;  A054 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: infekční (A009)
 A009 – Roční výkaz;  A009 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: komunitní psychiatrická sestra (A430)
 A430 – Roční výkaz;  A430 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
 A011 – Roční výkaz;  A011 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)
 A007 – Roční výkaz;  A007 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
 A033 – Roční výkaz;  A033 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
 A051 – Roční výkaz;  A051 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
 A430 – Roční výkaz;  A430 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
 A080 – Roční výkaz;  A080 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
 A037 – Roční výkaz;  A037 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
 A061 – Roční výkaz;  A061 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
 A053 – Roční výkaz;  A053 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: patologie (A054)
 A054 – Roční výkaz;  A054 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
 A011 – Roční výkaz;  A011 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
 A018 – Roční výkaz;  A018 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
 A041 – Roční výkaz;  A041 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
 A485 – Roční výkaz;  A485 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
 A013 – Roční výkaz;  A013 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
 A430 – Roční výkaz;  A430 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
 A033 – Roční výkaz;  A033 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
 A049 – Roční výkaz;  A049 – Pokyny pro vyplňování;  A049 – převodník UNIS FNM

A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
 A052 – Roční výkaz;  A052 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
 A061 – Roční výkaz;  A061 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře – rehabilitační (A052)
 A052 – Roční výkaz;  A052 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
 A013 – Roční výkaz;  A013 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
 A055 – Roční výkaz;  A055 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
 A430 – Roční výkaz;  A430 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
 A036 – Roční výkaz;  A036 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
 A068 – Roční výkaz;  A068 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
 A055 – Roční výkaz;  A055 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
 A051 – Roční výkaz;  A051 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
 A020 – Roční výkaz;  A020 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
 A476 – Roční výkaz;  A476 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
 A095 – Roční výkaz;  A095 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba nebo přeprava pacientů neodkladné péče (A038)
 A038 – Roční výkaz;  A038 – Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
 A080 – Roční výkaz;  A080 – Pokyny pro vyplňování

(E) Pracovníci a ekonomika

E (MZ) 1-01 – Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
 E101 – Roční výkaz;  E101 – Pokyny pro vyplňování

E (MZ) 2-01 – Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
 E201 – Roční výkaz;  E201 – Pokyny pro vyplňování

E (MZ) 3-01 – Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
 E301 – Roční výkaz;  E301 – Pokyny pro vyplňování

E (MZ) 4-01 – Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování
 E401 – Roční výkaz;  E401 – Pokyny pro vyplňování;  E401 – Příklady vyplnění výkazu;  E401 – Tabulka pro přepočet úvazku

E (MZ) 6-02 – Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
 E602 – Pololetní výkaz;  E602 – Pokyny pro vyplňování

(H) Orgány ochrany veřejného zdraví

H (MZ) 2-01 – Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
 H201 – Roční výkaz;  H201 – Pokyny pro vyplňování

(L) Lůžková péče

L (MZ) 2-01 – Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
 L201 – Roční výkaz;  L201 – Pokyny pro vyplňování

L (MZ) 3-01 – Roční hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
 L301 – Roční výkaz;  L301 – Pokyny pro vyplňování

L (MZ) 4-01 – Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických nemocnicích/léčebnách
 L401 – Roční výkaz;  L401 – Pokyny pro vyplňování

L (MZ) 9-01 – Roční výkaz – Provozní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
 L901 – Roční výkaz;  L901 – Pokyny pro vyplňování

(T) Přístrojové vybavení

T (MZ) 1-01 – Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
 T101 – Roční výkaz;  T101 – Pokyny pro vyplňování

T (MZ) 2-01 – Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
 T201 – Roční výkaz;  T201 – Pokyny pro vyplňování

(V) Péče o cizince

V (MZ) 1-01 – Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
 V101 – Roční výkaz;  V101 – Pokyny pro vyplňování