Seminář: Mezinárodní spolupráce ÚZIS ČR (2010)

 2. 4. 2010, 22:23

Ve středu 31. března 2010, ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 se konal seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na téma:

Mezinárodní spolupráce ÚZIS ČR

Program:

 • Zahájení
  Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Masarykova univerzita, Brno
 • Mezinárodní aktivity ÚZIS ČR – úvodní přehled
  Mgr. Jíří Holub, ÚZIS ČR
 • Mezinárodní databáze (HFA, OECD Data, Eurostat, DG SANCO) a další soubory zdravotnických ukazatelů
  Ing. Jakub Hrkal v zastoupení Mgr. R. Malečkové, ÚZIS ČR
 • Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI
  Bc. Jitka Láchová, ÚZIS ČR, Mgr. Tomáš Roubal, MZ

Hlavní pozornost byla věnována představení projektu Evropské komise ECHIM JA na implementaci Evropských zdravotnických ukazatelů (ECHI) v členských zemích EU a speciálně v ČR.

Semináře se též účastnila ministryně zdravotnictví Mgr. D. Jurásková Ph.D., a předseda ČLS JEP profesor MUDr. J. Blahoš, DrSc.

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.

2. 4. 2010