Seminář: Zdravotní stav obyvatel z pohledu zdravotnické statistiky (2006)

 4. 4. 2010, 15:54

20.9.2006 - Praha, Lékařský dům) Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Program:

  1. European Health Consumer Index a umístění ČR na žebříčku zemí (Mgr. Jiří Holub)
  2. Rodičky a novorozenci z pohledu zdravotnické statistiky (Bc. Jana Wiesnerová)
  3. Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR se zaměřením na drogy (Mgr. Jana Brožová)
  4. Zhoubné novotvary v ČR (Mgr. Lenka Juřičková)
  5. Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat (RNDr. Šárka Kasalová Daňková)

4. 4. 2010