Seminář: Výběrová šetření o zdravotním stavu v ČR (2007)

 4. 4. 2010, 15:58

(28.3.2007 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Ve středu 28. března 2007, ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 se konal seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví na téma:

Výběrová šetření o zdravotním stavu v ČR

Program:

 1. Úvodní slovo
  Prof. MUDr. J. Holčík, DrSc
 2. Zdravotní stav a životní styl městské populace ČR, porovnání výsledků I. a II. etapy studie HELEN
  MUDr.K.Žejglicová, MUDr.J.Kratěnová, MUDr.R.Kubínová, RNDr.M.Malý
 3. Studie HAPPIE - průběh a zhodnocení první etapy studie ( 2002 - 2005), zdravá naděje dožití
  Bc.M.Lustigová, MUDr.N.Čapková, MUDr.R.Kubínová
 4. Připravované výběrové šetření o občanech se zdravotním postižením
  Mgr. J. Holub, Mgr. Š. Kovačková
 5. ECHIS – nové standardizované šetření o zdravotním stavu obyvatel v EU
  Ing. J Hrkal, RNDr. Š. Kasalová Daňková

Seminář byl hodnocen jako úspěšný a přínosný a k jednotlivým sdělením proběhla i bohatá diskuse. Prezentace ze všech vystoupení jsou přiloženy.

4. 4. 2010