Mgr. Vlasta Mazánková († 22. října 2011)

S bolestí v našich srdcích oznamujeme všem návštěvníkům webových stránek, že v sobotu 22. října 2011 po dlouhé nemoci ve věku 64 let zemřela paní Mgr. Vlasta Mazánková. Rozloučení se zemřelou proběhlo, dle jejího přání, v úzkém rodinném kruhu.

Mgr. Vlasta Mazánková († 22. října 2011)

S bolestí v našich srdcích oznamujeme všem návštěvníkům webových stránek, že v sobotu 22. října 2011 po dlouhé nemoci ve věku 64 let zemřela paní Mgr. Vlasta Mazánková. Rozloučení se zemřelou proběhlo, dle jejího přání, v úzkém rodinném kruhu.

Mgr. Vlasta Mazánková nastoupila do tehdejšího Ústavu pro zdravotnickou statistiku v roce 1971 a zůstala mu věrná po celý život. Od roku 1986 stála v jeho čele až do doby, kdy jí nemoc dále nedovolila pracovat. Významně se podílela na rozvoji zdravotnické statistiky a její interpretace. Kromě své funkce v ÚZIS ČR měla řadu dalších pracovních aktivit. Aktivně se zúčastnila činností v  pracovních skupinách při Ministerstvu zdravotnictví ČR, byla členkou Statistické rady při Českém statistickém úřadu, aktivně pracovala v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, publikovala v odborný časopisech, přednášela v IPVZ.

Děkujeme všem, kteří Mgr. Vlastě Mazánkové věnují svou vzpomínku.

Kdo v srdci žije, neumírá – Fr. Hrubín.

1. 11. 2011