Výkazy na rok 2014

Od 5.12.2013 si můžete stáhnout na našem webu elektronické formuláře výkazů a závazných pokynů pro vyplňování Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2014.

Od 05.12. 2013 si můžete stáhnout na našem webu zde elektronické formuláře výkazů a závazných pokynů pro vyplňování Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2013.

Programy statistických zjišťování obsahují seznamy statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Program statistických zjišťování na rok 2014 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 348 ze dne 22. října 2013 o Programu statistických zjišťování na rok 2014“, v částce 137/2013 Sb., rozeslané dne 8. listopadu 2013 včetně přílohy č. 1 a 2.

5. 12. 2013