Seminář: Zdravotní stav obyvatel ČR (2013)

Zveme Vás na seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, který se koná ve středu 16. října 2013 v 9:30 hodin ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 na téma: Zdravotní stav obyvatel ČR (vybrané registry ČR)
 15. 10. 2013, 14:07

Zveme Vás na seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, který se koná ve středu 16. října 2013 v 9:30 hodin ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 na téma:

Zdravotní stav obyvatel ČR (vybrané registry ČR)

Program:

 • Hospitalizace mužů a žen - vývoj a rozdíly
  - Mgr. Jan Žofka,
 • Hospitalizační léčba kardiovaskulární onemocnění v datech z NRHOSP
  - MUDr. Miroslav Zvolský,
 • Přestávka,
 • Národní registr reprodukčního zdraví – Asistovaná reprodukce v České republice
  - Mgr. Jitka Marková,
 • Národní systém hlášení nežádoucích událostí a indikátory kvality
  - Bc. Petr Danko,

Očekávané ukončení semináře do 12:30.

Těšíme se na Vaši účast.

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

15. 10. 2013