Migrace uživatelů registru NOR

Od 16.6.2014 probíhá rutinní provoz registru v rámci projektu eREG. Pro stávající uživatele registru NOR z územních pracovišť je připraven formulář žádosti o přístup do nového registru. Po vyplnění a odeslání formuláře Vám bude vytvořena žádost do nového registru o přiřazení požadovaných rolí a oprávnění. Po zpracování žádosti Vám budou zaslány přístupové údaje (...pokračování)

Od 16.6.2014 probíhá rutinní provoz registru v rámci projektu eREG. Pro stávající uživatele registru NOR z územních pracovišť je připraven formulář žádosti o přístup do nového registru. Po vyplnění a odeslání formuláře Vám bude vytvořena žádost do nového registru o přiřazení požadovaných rolí a oprávnění. Po zpracování žádosti Vám budou zaslány přístupové údaje.

Formulář žádosti (login a heslo):   https://snzr.ksrzis.cz/snzr/aps/cgi/aps_oracle.sh?VSS_SERV=USRJTPWIZ

Formulář žádosti (čipovou kartou):  https://snzr2.ksrzis.cz/crt-bin/snzr/nor?VSS_SERV=USRJTPWIZ 

16. 6. 2014