Sběr E602–pololetního výkazu o ekonomice lůžkového zařízení za první pololetí roku 2016 proběhne od 1. do 31. srpna

Obracíme se na Vás jako na oprávněnou osobu vedenou v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás jako na oprávněnou osobu vedenou v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Rádi bychom Vás informovali, že sběr pololetního ekonomického výkazu E(MZ) 6-02 (Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení) za první pololetí roku 2016 (http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-na-rok-2016#E) bude dostupný v prostředí pro zasílání výkazů (http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup) od 1. 8. 2016.

Termín pro odevzdání a zaslání požadovaných údajů je do 31. 8. 2016 včetně.

Prosíme o předání této informace osobě pověřené odevzdáváním výkazů za Vaše zařízení.

Veškeré informace ke sběru tohoto výkazu Vám zodpoví naši regionální metodici: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste

 

Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Ing. Milan Blaha, Ph.D. 
vedoucí odboru informačních technologií

1. 7. 2016