Pozvánka na Odborný seminář Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví I. - 8. 11. 2016

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 8. 11. 2016 od 13:00 odborný seminář s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví.
 13. 10. 2016, 8:54

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 8. 11. 2016 od 13:00 odborný seminář s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví. 

Akce se koná v prostorách Emauzského kláštera v Praze pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice. 

Seminář je určen odborné veřejnosti, akademickým pracovníkům, klinickým expertům, studentům a zaměstnancům institucí působících ve zdravotnictví a souvisejících oborech.

Účast na semináři je zdarma.

Registraci je možné provést zasláním e-mailu na adresu kristyna.matuskova@uzis.cz.

Hlavními přednášenými tématy budou:

  • Mezinárodní klasifikace nemocí
  • Mezinárodní klasifikace funkčních poruch, disability a zdraví
  • Klasifikace vzácných nemocí
  • Klasifikace procedur v mezinárodním kontextu
  • SNOMED CT
  • Kategorizace zdravotnických prostředků a zdravotnické techniky
  • MeSH a další terminologické slovníky a systémy
  • Sekundární klasifikace hospitalizačních případů

Tým Oddělení klinických klasifikací DRG

ÚZIS ČR

13. 10. 2016