Informace k Národnímu registru hrazených zdravotních služeb

Vážení, rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 12. 2016 byla zveřejněna první verze metodiky a datového rozhraní k Národnímu registru hrazených zdravodních služeb (NRHZS).

Vážení,

rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 12. byla zveřejněna první verze metodiky a datového rozhraní
k Národnímu registru hrazených zdravodních služeb (NRHZS).

Oba dokumenty jsou uveřejněny ZDE s platností od 1. 12. 2016.
V roce 2017 bude zahájen testovací provoz registru, plná funkcionalita registru je předpokládána od roku 2018.

Děkujeme zástupcům zdravotních pojišťoven a eGovernmentu
za spolupráci a konstruktivní přístup při definici výchozích dokumentů.

7. 12. 2016