E (MZ) 2-01 a 3-01 - Instruktážní videa a materiály k vyplnění výkazů 2016

Připravili jsme pro vás instruktážní videa, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění výkazů E (MZ) 2-01, ročního výkazu o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele Zdravotních služeb a výkazu E (MZ) 3-01, ročního výkazu o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.


        Adobe Systems                    

Instruktážní videa k vyplnění výkazů E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb a E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

Připravili jsme pro vás instruktážní videa, prezentace a další materiály pro  usnadnění vyplnění výkazu E (MZ) 2-01, ročního výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb a E (MZ) 3-01, ročního výkazu o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb. Instruktážní videa k vyplnění výkazů E (MZ) 2-01 a 3-01 jsou rozdělena po oddílech, můžete si tedy pustit jen ten oddíl, ve kterém máte nejasnosti. Videa a prezentace reagují především na nejčastější chyby, které se ve výkazech v minulosti objevovaly. Vyplnění celého výkazu pak pokrývají metodiky. V pravé části obrazovky si můžete stáhnout celé prezentace a najdete zde i odkazy na metodiky a další relevantní materiály. Při přehrávání videí použijete, prosím, režim celé obrazovky. 

Materiály k výkazu E (MZ) 2-01 a 3-01:

Program statistických zjišťování MZ ČR -  § 74 Národní registr poskytovatelů (NRPZS)

Výkaz E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 Struktura výkazů a doplňující informace

Výkaz E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 - Klasifikace pracovníků

Výkaz E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 - Typologie pracovišť 

Výkaz E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 - Oddíl A - pracovní poměr

Výkaz E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 - Oddíl B a C - pracovní poměr

Výkaz E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 - Příloha 1 - Průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem

Výkaz E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 - Příloha 2 - Smluvní pracovníci úvazek k 31.12.

Výkaz E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 - Příloha 3 - Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12.

Výkaz E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 - Příloha 4 - Přepočtený počet pracovníků k 31. 12. celkem

 

K dispozici jsou instruktážní videa i k dalším výkazům:

Rozhovor s Doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, úvodem programu statistických zjišťování MZ na rok 2016.

18. 4. 2017