E (MZ) 4-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016

Připravili jsme pro vás instruktážní video, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění ročního výkazu o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování - E (MZ) 4-01.


        Adobe Systems                    

Instruktážní video k vyplnění ročního výkazu E (MZ) 4-01 o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

Připravili jsme pro vás instruktážní video a prezentaci pro usnadnění vyplnění ročního výkazu E (MZ) 4-01 o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování.  Video a prezentace reagují především na nejčastější chyby, které se ve výkazech v minulosti objevovaly. Vyplnění celého výkazu pak pokrývají metodiky. V pravé části obrazovky najdete odkazy na metodiky a další relevantní materiály. Při přehrávání videí použijete, prosím, režim celé obrazovky.  Video si můžete zastavit nebo vrátit do míst, kam potřebujete.  

Materiály k výkazu E (MZ) 4-01:

K dispozici jsou instruktážní videa i k dalším výkazům:

Rozhovor s Doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, úvodem programu statistických zjišťování MZ na rok 2016.

18. 4. 2017