Aktualizace metodiky NRNAR k 1. 7. 2017

Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že byla vyvěšena nová verze metodiky Národního registru novorozenců (NRNAR) s oficiální platností od 1. 7. 2017.


Vážení uživatelé,

chtěli bychom Vás informovat, že byla vyvěšena nová verze metodiky NRNAR s úpravou oficiálního znění pokynu k vyplnění Zprávy č. 9 a s tím souvisejících povinných položek. Tato úprava byla provedena i na úrovni Datového standardu pro předávání dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení (DASTA) s oficiální platností od 1. 7. 2017.

Děkujeme Vám za spolupráci

Mgr. Zuzana Jánová
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
tel: 22497 2882
e-mail: zuzana.janova@uzis.cz  

14. 6. 2017