Seminář „Rozvoj technologické platformy NZIS - Sběr dat do NZIS“

Dne 20. září 2017 byl, v rámci projektu „Rozvoj technologické platformy NZIS“, uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR v refektáři Emauzského kláštera odborný seminář „Sběr dat do NZIS“ pro poskytovatele lůžkové péče v Praze a pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy.

 20. 9. 2017, 15:39
 Praha

Dne 20. září 2017 byl, v rámci projektu „Rozvoj technologické platformy NZIS“, uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky v refektáři Emauzského kláštera odborný seminář „Sběr dat do NZIS“ pro poskytovatele lůžkové péče v Praze a pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Účelem této akce bylo presentovat smysl sběru zdravotnických dat do Národního zdravotnického informačního systému a jejich využití, informace o současném stavu elektronického sběru dat a získat zpětnou vazbu od poskytovatelů dat a také prohloubit naši vzájemnou spolupráci.

Hlavními body semináře byly tyto příspěvky:

25. 9. 2017