Mezinárodní konference European Digestive Cancer Days

Ve dnech 25. - 26. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala mezinárodní konference "European Digestive Cancer Days (EDCD) Praha 2017 – Prevence a Screening", která navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje jejich tematický rozsah. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací, rozhovory s organizátory a přednášejícími a tisková zpráva.

 26. 9. 2017  —  27. 9. 2017
 Praha

Ve dnech 25. - 26. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala mezinárodní konference "European Digestive Cancer Days (EDCD) Praha 2017 – Prevence a Screening",  která navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje jejich tematický rozsah na nádorová onemocnění celého trávicího traktu a související aktivity – prevenci, včasný záchyt, léčbu a dlouhodobou péči o pacienty s těmito onemocněními.

Konferenci organizoval v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s United European Gastroenterology, Institutem biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a poslancem Evropského parlamentu Pavlem Pocem. 

Cílem konference bylo poskytnout prostor nejen  k diskuzi nad aktuálními odbornými otázkami v oblasti časného záchytu zhoubných nádorů trávicího traktu, ale i k prezentaci stanovisek politiků a pacientů k implementaci důležitých aktivit vedoucích k úspěšnému boji s nádory trávicího traktu. Nejdůležitějšími tématy konference byl současný stav implementace programů screeningu kolorektálního karcinomu v Evropě, strategie zvýšení účasti programu screeningu kolorektálního karcinomu, zmírnění rostoucí zátěže zhoubnými nádory slinivky břišní a priority při snižování incidence a mortality zhoubných nádorů trávicího traktu. 

Konferenci European Digestive Cancer Days předcházela konference PreVOn, která se věnovala problematice časného záchytu vážných onemocnění a představila aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra programů časného záchytu onemocnění. 

Konference se konala pod záštitou Vytenise Andriukaitise, evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu, Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví ČR, Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví, Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, Aleny Šteflové, vedoucí Kanceláře WHO v ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.  

Přinášíme prezentace a video, ve kterém jsme se zeptali účastníků na zkušenosti s včasným záchytem zhoubných nádorů gastrointestinálního traktu a jejich přenositelnost do jiných evropských zemí a také na význam podobných evropských setkání jako byla konference  European Digestive Cancer Days. Na naše otázky odpověděli: 

 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., Vedoucí odboru zahraničních vztahů stavu zdravotnických informací a statistiky ČR (v čase 0:05)
 • Professor Stephen P. Halloran, MBE FRCPath - University of Surrey, NHS (v čase 0:47)
 • ProfessorThierry Ponchon, United European Gastroenterology, Chair of the Public Affairs Committee  (v čase 1:28)

Prezentace z konference

(odkazy na pdf prezentací vedou na web konference)

Workshop: Implementing innovations in colorectal cancer screening: Transition to quantitative immunochemical testing

Pancreatic cancer: The main challenge

Other digestive cancers: Next to be screened?

CRC screening programmes: State of the art in Europe

Differences between ongoing programmes

State of the art in the Czech Republic – CRC screening: Czech experience in implementation

Why and how to start a population based CRC screening programme?

Optimizing participation in ongoing CRC screening programmes

Why do we have different levels of participation in Europe?

 1. Influence of the programme design:
  (a) Pro GP implication (F. de Bels)
  (b) Cons GP implications (E. Dekker)
 2. Influence of the population type – How to tackle inequalities! (S. Halloran)
 3. Influence of the message (J. Wilkes)
 4. Influence of the patient associations and/or influence of a champion (L. Colemont)

Více fotografií najdete ve fotogalerii na webu konference.

16. 10. 2017