Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé lůžkové péče, 2018

Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé lůžkové péče, 2018.


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rádi bychom Vás informovali o vystavení finálního znění Programu statistických zjišťování (Výkazy) Ministerstva zdravotnictví na rok 2018, zpracované na podkladě vyhlášky Českého statistického úřadu č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018, a to včetně pokynů pro vyplňování. Současně si Vás dovolujeme informovat o aktualizaci výkazů a pokynů pro vyplňování za rok 2017, zejména v řadě ekonomických výkazů. Výkazy 2017 představují definitivní variantu po zapracování změnových požadavků příslušných odborných společností ČLS JEP a zdravotnické veřejnosti a respektují vyhlášku Českého statistického úřadu č. č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017.

Podobu výkazů a pokynů naleznete na adresách http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017 a  http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2018.

Sběr výkazů proběhne stejně, jako v minulém roce, s možností vyplnit výkazy přímo ve webovém prostředí registrů resortu zdravotnictví, vstup na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup. Věříme, že tak jako v minulém roce proběhne elektronický sběr dat bez potíží a nezatíží Vás. .

Sběr výkazů za rok 2017 proběhne v období duben – květen 2018 a bude uzavřen 31. 5. 2018.

Vážená paní, vážený pane, závěrem nám dovolte se na Vás obrátit s upozorněním, že je nutné z Vaší strany naplnit povinnosti stanovené zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě. Děkujeme předem za spolupráci. V minulém roce získaná kvalitní data významně přispěla ke klíčovým jednáním o nutné podpoře resortu zdravotnictví.

Pokud by cokoli v této věci bylo třeba dále upřesnit nebo pomoci, obracejte se prosím na spádově příslušného regionálního metodika, viz kontakty: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste

Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Za Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., v.r., ředitel
Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, v.r., zástupce ředitele
Ing. Milan Blaha, Ph.D., v.r., vedoucí odboru informačních technologií

30. 1. 2018