Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz.


Portál nabízí v souladu s legislativou přehled všech oprávněných poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických zařízení na území ČR s výjimkou zdravotnických zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti.  Portál je určen především pro širokou veřejnost k vyhledání potřebné zdravotní služby. Poskytovatelé služeb zde mohou provést kontrolu svých údajů, které odpovídají vydanému rozhodnutí správního orgánu. Detailní informace o NRPZS  včetně potřebných kontaktů na správce a správní orgány jsou dostupné přímo portále. 

1. 2. 2018