Úprava v číselníku „DruhPotratu"

Chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni, 11. 4. 2018, byla nasazena úprava v číselníku „DruhPotratu“, který používá Národní registr potratů.

Vážení uživatelé,

chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni, 11. 4. 2018, byla nasazena úprava v číselníku „DruhPotratu“, který používá Národní registr potratů. Jedná se o úpravu druhu potratu 4 z původního označení „ostatní potraty (nelegální)“ na „nelegální“. Při zadávání záznamů se původní verze „ostatní potraty (nelegální)“ ukázala jako velmi zavádějící a chtěli bychom upozornit, že možnost druh potratu 4 se zadává pouze u případů potratů, které si žena přivodila sama nebo byl potrat provedený nebo iniciovaný jinou osobou.

Děkujeme Vám za spolupráci

Mgr. Zuzana Jánová

Metodik NZIS
Odbor analýzy dat
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, 128 01 Praha 2

11. 4. 2018