74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství

Dne 19. dubna 2018 proběhl 74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory.

 19. 4. 2018
 Praha

Dne 19. dubna 2018 proběhl 74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory. Účelem této akce bylo podat informaci o nemocech z povolání hlášených v ČR v roce 2017 a souvisejících tématech týkajících se problematiky monitorování a ochrany zdraví při práci a pracovně lékařských služeb. Okruh účastníků akce zahrnoval odborníky v pracovním lékařství, nemocech z povolání a hygieně práce.

Součástí programu konzultačního dne byly tyto příspěvky (prezentace na webových stránkách Státního zdravotního ústavu):

 • Zdraví při práci s azbestem (V. Lipšová, SZÚ)
 • Poznatky odborů ze šetření nemocí z povolání (Z. Moravec, ČMKOS)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2017 z pohledu kategorizace prací. Elektronizace Registru nemocí z povolání (I. Kučera, KHS Královehradeckého kraje)
 • Systémy časného hlášení pro záchyt nových nemocí z povolání v EU (P. Urban, SZÚ)
 • Národní registr nemocí z povolání - aktuální stav registru a rekapitulace roku 2017 (J. Žofka, ÚZIS ČR)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2017 z klinického pohledu (Z. Fenclová, SZÚ)
 • Novela zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. (A. Sixtová, MZ)

 Na tomto semináři se podílel i UZIS ČR příspěvkem k problematice aktuálního stavu, provozu a statistikám vycházejícím z Národního registru nemocí z povolání.

Odkaz na oficiální informace k akci včetně přednesených prezentací najdete na webu Státního zdravotního ústavu
 
Předchozí účast příspěvků ÚZIS na konzultačních dnech:

 • 69. Konzultační den - Oddělení pracovního lékařství, 19. dubna 2017
 • 64. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 14. 4. 2016
 • 60. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 16. 4. 2015
 • 50. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 4. 2013
 • 46. Konzultační den: Informační systémy v pracovním lékařství, 19. 4. 2012
 • 39. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 3. 2011

21. 4. 2018